In De Stentor: pestprotocol biedt houvast

10 april 2018

Een pestprotocol zal de wereld niet plots veranderen, maar is ook zeker geen nutteloos stuk papier. Het aanpakken van pesten staat prominent op de agenda van scholen, en het protocol biedt hierbij houvast. Dit stelt de VO-raad in regionaal dagblad De Stentor, in reactie op de stelling van Patricia Bolwerk (voorzitter stichting Stop Pesten Nu) dat een pestprotocol schijnveiligheid schept.

Bolwerk wijst op het gevaar dat de oren en ogen voor pesten worden gesloten, zodra de eisen van het protocol zijn afgevinkt. Het gaat er volgens haar om dat leraren voldoende zijn toegerust om pestgedrag te herkennen en aan te pakken. “Als dat niet het geval is, heeft zo’n protocol weinig waarde.”

Volgens de VO-raad is het pestprotocol echter geen nutteloos stuk papier. Een pestprotocol waarop het anti-pestbeleid is vastgelegd, kan schoolleiders en leraren houvast bieden bij hun inzet om pesten te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast is het inderdaad erg belangrijk dat zij hier goed voor worden toegerust. 

Lees het artikel 'Pestprotocol schept schijnveiligheid' op de website van De Stentor.

Lees meer over (ondersteuning bij) het voorkomen en aanpakken van pesten