In de Telegraaf: ‘Structurele, landelijke maatregelen nodig om lerarentekort tegen te gaan’

10 april 2017

Het initiatief is begrijpelijk, maar er zijn vooral structurele maatregelen op landelijk niveau nodig om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken en ervoor te zorgen dat er overal voldoende goede leraren zijn. Anders verplaatst het probleem zich van de ene naar de andere gemeente of van de ene naar de andere school. Dit stelt de VO-raad in de Telegraaf in reactie op het bericht dat een wiskundeleraar die aan de slag gaat bij een school in Katwijk een welkomstpremie van 10.000 euro heeft ontvangen.

De vo-sector kampt momenteel met een lerarentekort, met name voor de vakken informatica, scheikunde, natuurkunde, wiskunde, Duits, Frans en de klassieke talen. Om leraren in deze vakken aan te trekken, looft een aantal vo-scholen welkomstpremies uit, zo bericht de Telegraaf. Eerder zette de gemeente Rotterdam welkomstpremies en gunstige studieregelingen in om leraren in tekortvakken te werven

Net als toen benadrukt de VO-raad ook nu dat het te prijzen is dat scholen en gemeenten investeren in het aantrekkelijk maken van het leraarsvak en het oplossen van de knelpunten op de arbeidsmarkt, maar dat de focus hierbij verlegd moet worden naar structurele maatregelen op landelijk niveau. Zo pleit de raad er in zijn actieplan ‘Naar een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector’ voor dat leraren structureel meer tijd en ruimte krijgen om te werken aan hun professionalisering en de ontwikkeling van hun onderwijs, en dat wordt geïnvesteerd in voldoende en afwisselende carrièremogelijkheden voor leraren. Ook is het belangrijk te investeren in de aantrekkelijkheid van de lerarenopleidingen en in het verbeteren van de begeleiding van startende leraren, door het opleiden van leraren binnen scholen. Op dit vlak dient met name te worden ingezet op het realiseren van een doorlopende leerroute tussen lerarenopleiding en schoolpraktijk.

Lees het gehele artikel in de Telegraaf: ‘Bonus is een misrekening’.