Lerarentekort vraagt structurele maatregelen

19 januari 2016

De gemeente Rotterdam kondigde deze week aan met een welkomstpremie en gunstige studieregelingen leraren in de tekortvakken aan te willen trekken. De VO-raad vindt het op zich te prijzen dat de gemeente erin investeert om een baan als leraar aantrekkelijker te maken. Wel pleit de VO-raad ervoor de focus te verleggen naar de structurele maatregelen die nodig zijn op landelijk niveau om knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er overal voldoende goede docenten zijn en voorkomen we dat knelpunten verplaatst worden.

Ondanks de krimp in het vo en het verhogen van de pensioenleeftijd blijft het voor veel scholen moeilijk om voldoende leraren te vinden voor de tekortvakken. De vakken waarin nu al de hoogste vacaturedruk is zoals scheikunde, natuurkunde, Duits, Frans en de klassieke talen, zullen de komende jaren alleen maar een hogere vacaturedruk krijgen. Het wordt daarom steeds belangrijker om voldoende mensen te enthousiasmeren voor een baan in het onderwijs en om leraren voor het onderwijs te behouden. Dit vraagt om structurele maatregelen. Zo pleit de VO-raad ervoor dat de lerarenopleidingen flexibeler ingericht worden en meer maatwerk leveren, zodat bekwame docenten via gerichte bij- en nascholing versneld een bevoegdheid kunnen halen en zij-instromers een bij hen passend traject kunnen volgen.

Ook in de verbetering van de begeleiding van startende leraren door het opleiden van leraren op de werkplek, binnen scholen, ziet de VO-raad een belangrijke mogelijkheid om de uitval van beginnende leraren tegen te gaan en de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten. Daar hoort voor de VO-raad in de toekomst ook een andere opleidings- en samenwerkingsstructuur tussen lerarenopleidingen en scholen bij.

Daarnaast maken recente maatregelen die door universiteiten zijn aangekondigd om de vakmaster en educatieve master ‘in elkaar te schuiven’, het aantrekkelijker om voor een baan als leraar te kiezen. Studenten hoeven zo niet langer twee scripties te schrijven, waardoor meer ruimte vrijkomt binnen het opleidingsprogramma om aandacht te besteden aan pedagogische en didactische vaardigheden, en om praktijkervaring op te doen op scholen.