In de Volkskrant: ‘Leerlingenparticipatie moet structureel worden georganiseerd’

21 mei 2019

“Toen ik in de raad kwam dacht ik: waar heeft hij het allemaal over? Maar nu heb ik de rector zelfs op WhatsApp”. Aldus Djalieza van Iperen, voorzitter van de leerlingenraad van het Oostvaarders College in Almere. De Volkskrant besteedt op 20 mei aandacht aan deze school, waar via de genoemde leerlingenraad echt werk wordt gemaakt van leerlingbetrokkenheid. En dit is, hoewel driekwart van de scholen een leerlingenraad kent, nog geen vanzelfsprekendheid in het vo. "Het hebben van een leerlingenraad alleen is ook geen garantie voor succes", aldus de VO-raad in een reactie in de krant.

"Leerlingenparticipatie moet structureel worden georganiseerd, maar het heeft bij scholen niet altijd prioriteit", aldus de raad. “Terwijl scholen die er wel werk in steken, zien dat het veel oplevert. Leerlingen komen met punten waaraan de schoolleiding nooit heeft gedacht." 

Op het Oostvaarders College gaat het in de leerlingenraad ook echt over wezenlijk zaken waar scholieren dagelijks tegenaanlopen, aldus rector Mark Manders. “In plaats van daarover alleen maar te klagen, denken de leerlingen mee over oplossingen.” 

Manders deed voor zijn master onderzoek naar leerlingenraden. Hij doet hierin ook enkele aanbevelingen om de positie van deze raden te versterken. Zeven Almeerse scholen gaan daar komend jaar mee aan de slag. Een van de tips is goede begeleiding, zodat leerlingen het gevoel hebben dat ze gehoord worden, maar ook omdat het uiteindelijk nog kinderen zijn. “Die bedenken vaak niet zelf dat er na een vergadering een actielijst moet komen zodat onderwerpen niet twintig keer terugkomen op de agenda.” Op het Oostvaarders College kreeg de leerlingenraad een eigen kantoor, budget en toegang tot de rector.

De leerlingenraad worstelt nog wel met wat imagoproblemen. Volgens Van Iperen hangt er een ‘vwo-vibe’ omheen, waardoor het moeilijk is om havisten erbij te betrekken. “We hebben het echt geprobeerd, maar misschien denken ze onderling wel dat we nerds zijn.” Manders: “Scholen vinden het vooral moeilijk om vmbo-leerlingen aan te trekken. Dat heeft niet alleen te maken met een verschil in intelligentie. Ook leeftijd speelt een rol: vaak worden vooral oudere scholieren lid van de raad, maar het vmbo loopt maar tot de vierde.”