In de Volkskrant: Leraar nodig? Dat kost dan 10.000 euro

02 juli 2018

Door het groeiende lerarentekort storten dure recruiters zich op docenten, zo schrijft de Volkskrant op 30 juni jl. De VO-raad maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. ‘We vinden het ongewenst en zorgelijk dat nijpende lerarentekorten op deze manier uitgebuit worden en dat onderwijsgeld terechtkomt bij commerciële bureaus’, aldus de raad in de Volkskrant.

In de Volkskrant wordt het voorbeeld van het Ichthus Lyceum in Driehuis genoemd. Een recruiter weekte daar een jonge docent bij een school los, om daarna direct een docent aan te bieden voor de vrijgekomen baan. De bemiddelingskosten die hij daarvoor rekende: zeker 10.000 euro, exclusief de btw.

Rector Alexander Volmer vermoedt dat dergelijke praktijken steeds vaker voorkomen. ‘Maatschappelijk gezien vind ik dat kwalijk', stelt hij in de Volkskrant. 'Deze recruiter weekt aan het einde van het schooljaar mensen los die niet actief op zoek zijn naar een baan. En daar rekent hij een fors bedrag voor. Het is belastinggeld dat niet naar onderwijs gaat.' 

De VO-raad geeft in de krant aan dat de rol van recruiters in kaart moet worden gebracht, zodat er als dat nodig is ook landelijk actie op ondernomen kan worden. Hierbij is ook aandacht voor detacheringsbureaus gewenst. Ook daar zijn voorbeelden waar leraren in tekortvakken in dienst komen, zodat scholen soms geen andere keuze hebben dan hen tegen de hoofdprijs in te huren. Sommige bureaus zouden studenten die beginnen aan de lerarenopleiding zelfs al een vast contract aanbieden.

Investeren in lerarenberoep

Ook wijst de VO-raad in de Volkskrant op de onderliggende oorzaak van de problematiek: het lerarentekort. Er moet structureel en op landelijk niveau geïnvesteerd worden om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken en ervoor te zorgen dat er overal voldoende goede leraren zijn.