In de Volkskrant: ‘Leraren uit de buurlanden zijn van harte welkom’

26 juni 2017

In Nederland staan steeds meer Vlaamse en Duitse vo-leraren voor de klas, met name in de grensgebieden, zo schrijft de Volkskrant op 23 juni. De VO-raad juicht deze ontwikkeling toe. “Het lerarentekort is zo urgent dat we naar alle mogelijkheden moeten kijken.”

Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, een landelijke organisatie van werkgevers en werknemers, trok in 2012 de conclusie dat leraren uit de buurlanden het lerarentekort in Nederland kunnen helpen oplossen, zo schrijft de Volkskrant. Sindsdien laat een toenemend aantal Vlamingen hun diploma accrediteren bij DUO, wat nodig is om in Nederland les te mogen geven. In 2012 kregen 8 Vlamingen hier toestemming voor, in 2016 was dit aantal gestegen naar 50. Daarnaast kwamen in 2016 12 Duitse vo-docenten naar Nederland; dit aantal ligt lager omdat door de taalbarrière voor hen vaak een nieuw diploma vereist is. 

Er is dus wel een aantal drempels voor leraren uit de buurlanden om hier les te kunnen geven. Wat ook meespeelt zijn de culturele verschillen; in België en Duitsland zijn leerlingen bijvoorbeeld vaak gedisciplineerder en minder los dan in Nederland. Daarnaast zijn er ook grenzen aan de reistijd die leraren kunnen en willen afleggen en zijn er in de Randstad – waar de grootste lerarentekorten zijn – vaak beperkte huisvestingsmogelijkheden. In de grensgebieden – zoals Zeeuws-Vlaanderen – spelen dit soort problemen echter minder.

In de Volkskrant wordt het voorbeeld van het Zeldenrust-Steelantcollege uitgelicht. Deze school begon in 2005 een samenwerking met de lerarenopleiding in Gent om nieuwe leraren aan te trekken. Een op de vijf leraren is hier nu afkomstig uit België. Michelle Adriaense is een van hen: “Ik zou voor geen goud meer in Vlaanderen voor de klas willen staan”,  aldus de docente in de krant. “Voor mij was het Nederlandse onderwijssysteem echt een ontdekking.”

De VO-raad juicht het werven van docenten uit de buurlanden toe. “Het lerarentekort is zo urgent dat we naar alle mogelijkheden moeten kijken”, aldus de raad in de Volkskrant. “Maar dan moet het wel aantrekkelijk zijn om hier te komen werken.” De VO-raad pleit ervoor verder te investeren in de aantrekkelijkheid van het leraarschap.

Het artikel over de inzet van leraren uit de buurlanden verscheen op 23 juni in de Volkskrant, in het kader van een serie over mogelijke oplossingen voor het lerarentekort. Het gehele artikel is wegens copyright redenen helaas niet beschikbaar.