In de Volkskrant: Problematiek van thuiszitters andermaal belicht

03 oktober 2016

Duizenden kinderen zitten onnodig thuis, doordat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende hun best doet een passende onderwijsplek te vinden. Dat zegt voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert in de Volkskrant van 3 oktober jl.

In Nederland zijn er ongeveer 10.000 thuiszitters: kinderen die leerplichtig zijn maar maanden of soms jaren niet naar school gaan. Om dit aantal terug te dringen, ondertekenden scholen, gemeenten en drie ministeries afgelopen juni een Thuiszitterspact. Dullaert werd aangesteld als 'aanjager' hiervan. De afgelopen maanden deed hij onderzoek naar de thuiszittersproblematiek. In een aantal regio’s gaat het goed en is het aantal thuiszitters in korte tijd gehalveerd, zo concludeerde hij. Maar in andere regio’s gaat het nog minder goed. 
 
In deze regio's is soms nog sprake van moeizame samenwerking tussen gemeenten, scholen en instanties als jeugdzorg. “Het kan soms lastig zijn voor elke leerling een plek in het reguliere onderwijs te vinden. Een autistisch kind in een groep van dertig leerlingen plaatsen is moeilijk,” aldus Marcel Janssen, rector van de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen, in de Volkskrant. “Maar: alles valt of staat met een goede samenwerking tussen scholen. Als je goed met elkaar overlegt en er voor openstaat elkaars leerlingen over te nemen, is er veel mogelijk.” Volgens de Verenging van Nederlandse Gemeenten komt het voor dat scholen en gemeenten ruziën over wie welke kosten op zich neemt. 'Waar een goede verstandhouding heerst tussen scholen, gemeenten en ouders is er meestal ook de wil tot een oplossing te komen", aldus een woordvoerster in de Volkskrant.
 
Daarnaast geldt dat sommige scholen niet staan te trappelen om zorgleerlingen aan te nemen, constateert Dullaert. Ze zouden bang zijn voor slechte slagingspercentages en een 'aanzuigende werking': als één zorgleerling goed geholpen wordt, komen er meer en dat zouden andere ouders niet willen.

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller stelt in de Volkskrant het kwalijk te vinden dat scholen zorgleerlingen op deze manier weren. “Dat is strijdig met de afspraken.” Het gaat in sommige gevallen om leerlingen die wel een diploma kunnen halen, maar daar langer over doen of met slechtere cijfers slagen. “Het zou helpen als de Inspectie van het Onderwijs scholen niet afrekent op leerlingen die zij een kans geven,” zo citeert de Volkskrant Rosenmöller op basis van een schriftelijke reactie. Dit citaat doet te weinig recht aan de beweging die de inspectie heeft ingezet om het toezicht meer op maat gesneden toe te passen en oog te hebben voor het verhaal achter de cijfers. De inspectie past het kader niet puur technocratisch toe. De VO-raad juicht deze beweging toe en blijft met het ministerie en de inspectie in gesprek over een definitie van onderwijskwaliteit die minder de doelmatigheid en meer het maatschappelijke rendement als norm heeft.

Lees het artikel in de Volkskrant 'Duizenden leerlingen zitten 'volstrekt onnodig thuis'