In de Volkskrant: Regel de bekostiging van schoollaptops- en tablets

09 september 2020

‘Dit moet nu eens geregeld worden’. Aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in een artikel in de Volkskrant van 9 september over de bekostiging van schoollaptops- en tablets. Deze devices worden volgens de wet nog steeds gezien als informatiedragers in plaats van als leermiddelen, benodigd voor het onderwijs. Scholen krijgen er daarom vanuit het Rijk geen bekostiging voor (zoals bij schoolboeken wel het geval is), en zien zich daardoor vaak gedwongen om ouders te vragen zelf een device aan te schaffen voor hun kind(eren). Dit leidt tot digitale kansenongelijkheid.

Veel ouders hikken aan tegen de hoge kosten van de laptops en tablets, zo schrijft de Volkskrant. Het lukt niet alle ouders om een device aan te schaffen, waardoor sommige leerlingen minder toegang hebben tot goed digitaal onderwijs dan anderen. In sommige gevallen heeft het ook invloed op de schoolkeuze van leerlingen. Een aantal ouders klopt aan bij stichting Leergeld, maar het geld van deze stichting is eigenlijk bedoeld voor andere zaken. ‘Wij willen geen reguliere leermiddelen betalen met geld voor armoedebestrijding’, aldus directeur Gaby van den Biggelaar in de Volkskrant. 

Scholen mogen ouders niet verplichten tot de aanschaf van een device, onderstreept Rosenmöller in een reactie. 'Scholen moeten expliciet maken dat de aanschaf vrijwillig is, daar spreken we ze op aan.’ Maar het onderwijs zit volgens hem in een spagaat. Voor eigentijds onderwijs in een digitaliserende samenleving zijn laptops en tablets noodzakelijk geworden, zegt hij. Scholen hebben echter niet voldoende middelen om ze zelf te betalen, en het Rijk wil deze devices niet vergoeden. Ze zien zich daardoor vaak genoodzaakt om ouders te vragen een device te kopen.  Het argument vanuit het ministerie van OCW dat een laptop alleen een drager van informatie is, noemt Rosenmöller een ‘kulargument’, ‘een definitie uit de vorige eeuw'. 

Hij hoopt dat de praktijk in de coronacrisis tot een versnelde oplossing leidt. ‘Toen de scholen op 17 maart sloten, heeft het kabinet geld uitgetrokken voor laptops voor schoolkinderen, toen kon het opeens wel. Een structurele bekostiging moet worden geregeld in een regeerakkoord van het volgende kabinet.’

Ook een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de overheid nog eens goed moet nadenken over of laptops en tablets wellicht toch moeten vallen onder te vergoeden leermiddelen. Een motie daartoe van GroenLinks werd eerder deze zomer aangenomen.