In het AD: ‘Overheid aan zet bij tegengaan digitale kansenongelijkheid’

11 augustus 2019

Scholen moeten vanuit de overheid extra middelen krijgen waarmee ze laptops en tablets kunnen aanschaffen en deze vervolgens kosteloos kunnen verstrekken aan hun leerlingen. Alleen zo kan ervoor worden gezorgd dat alle leerlingen gebruik kunnen maken van (de kansen van) deze digitale leermiddelen. Dit stelt de VO-raad in het AD in reactie op een onderzoek van electronicaketen BCC naar de financiele steun vanuit gemeenten voor ouders bij de aanschaf van een laptop of tablet voor hun schoolgaande kind(eren).

Omdat het huidige budget dat scholen ontvangen voor leermiddelen (304 euro per leerling) alleen gebaseerd is op schoolboeken en te weinig is om voor alle leerlingen ook een tablet of laptop te kunnen kopen, zien veel scholen zich momenteel gedwongen om ouders via de vrijwillige ouderbijdrage zelf deze devices te laten betalen. Uit het BCC-onderzoek komt echter naar voren dat niet alle ouders dit kunnen, en dat lang niet alle gemeenten in dit geval voldoende financieel bijspringen. De hoogte van de financiele steun verschilt enorm per gemeente. Dit alles kan er toe leiden dat leerlingen het schooljaar moeten starten zonder de vanuit de school gevraagde laptop of tablet, of alleen van de devices op school zelf of een leenlaptop gebruik kunnen maken. Dit leidt tot digitale kansenongelijkheid.

In sommige gevallen kiezen scholen er dan ook voor om laptops of tablets helemaal niet of in beperkte mate te gebruiken in het onderwijs, om bovengenoemde kansenongelijkheid tegen te gaan. Zonder deze devices kunnen ze echter ook moeilijker verdere stappen maken op het vlak van eigentijds onderwijs en maatwerk.

Om bovenstaande situaties te voorkomen, wil de VO-raad dat de overheid voldoende middelen aan scholen verstrekt om al hun leerlingen kosteloos een device te kunnen geven. “De overheid stimuleert de digitalisering in het onderwijs, maar maakt er geen geld voor vrij”, aldus de raad in het AD.  

Ook Stichting Leergeld vindt dat de bal bij de overheid ligt. Directeur Gaby van den Biggelaar in het AD: "Als we allemaal vinden dat digitalisering in het onderwijs niet weg te denken is, dan moet de overheid voor de juiste middelen zorgen.”