In diverse media: Onderwijsaanbod verschraalt door lerarentekort

04 februari 2019

Veel scholen vrezen dat ze in de toekomst bepaalde vakken niet meer kunnen geven, omdat ze er geen leraren voor kunnen vinden, zo berichtten diverse media de afgelopen week. “Als het beleid niet wijzigt, zullen er in 2027 naar verwachting zo’n 1200 onvervulde vacatures in het vo zijn”, aldus Hein van Asseldonk (vice-voorzitter VO-raad) in een reactie op BNR Nieuwsradio. “We - zijnde de lerarenopleidingen, het bedrijfsleven en de politiek - zullen meer moeten doen.”

Met name voor vakken als informatica, wiskunde, scheikunde en de vreemde talen dreigt een groot lerarentekort. “Dat soort vakken zijn van groot belang voor de toekomst van ons land, maar er zijn nu eenvoudigweg geen kandidaten voor te vinden”, aldus Van Asseldonk. “Voor geschikte professionals die zouden kunnen instromen via de zij-instroom, zijn de carrièremogelijkheden in het bedrijfsleven nu aantrekkelijker.” Het schrappen van vakken is daarmee onwenselijk, maar onvermijdelijk, aldus de VO-raad in de Telegraaf en RTL Nieuws. Scholen wringen zich nu al in allerlei bochten om goed les te kunnen geven, en zijn soms ook gedwongen te kijken naar maatregelen als het schrappen van lesuren per vak, of het laten verzorgen van lessen door onbevoegden. 

Van Asseldonk doet daarom een appèl op de lerarenopleidingen, het bedrijfsleven en de politiek. “Wij moeten er alles aan doen om werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Het gaat dan vooral om zaken als werkdruk, variëteit, carrièremogelijkheden en ruimte om je vak te ontwikkelen. Ook moeten we zorgen dat de lerarenopleidingen beter aansluiten bij wat mensen al in hun mars hebben. Lerarenopleidingen zouden moeten flexibiliseren. Daarnaast zou de politiek de ruimte moeten vergroten voor het gedeeltelijk in de school opleiden van leraren; om dit bij alle lerarenopleidingen mogelijk te maken is zo’n 50 miljoen euro extra nodig. En het bedrijfsleven kan bijdragen door bij reorganisaties te faciliteren dat mensen beschikbaar komen voor het onderwijs.”