In diverse media: Plan kabinet is te zuinig volgens het onderwijsveld

02 november 2016

De VO-raad en de PO-Raad vinden het Actieplan Gelijke Kansen te klein van opzet en missen zicht op de lange termijn. Daarover schrijven de dagbladen NRC en Trouw op 1 november 2016. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker lanceerden het Actieplan Gelijke Kansen om de ongelijkheid de kop in te drukken. Hiervoor maken ze de komende drie jaar jaarlijks gemiddeld 29 miljoen euro vrij. Vanaf 2020 volgt dan structureel jaarlijks 26 miljoen euro.

Lees het nieuwsbericht Actieplan Gelijke Kansen: goede intenties maar gebrek aan fundamentele bezinning en budget.

"Put your money where your mouth is", stelde Paul Rosenmöller in Trouw als voorzitter van de Stichting van het Onderwijs (en voorzitter van de VO-raad). Volgens Rosenmöller zijn de problemen te groot om met een reeks losse maatregelen te kunnen oplossen. 'Een volgend kabinet zal hier werk van moeten maken.' En moet dus voor extra geld zorgen.

Maatschappelijk rendement

De VO-raad stelt in NRC dat de kwaliteit van het onderwijs op een andere manier moet worden gemeten. Dat zou de ongelijkheid in het onderwijs ook kunnen tegengaan. Dan moet je scholen niet meer alleen afrekenen op prestaties, maar ook op maatschappelijk rendement. Wat goed is voor de kansen van leerlingen, zou ook positief moeten meewegen bij de beoordeling van de school.

Bovendien is het budget dat het kabinet uittrekt voor het actieplan ontoereikend. Een snelle rekensom leert volgens de VO-raad bijvoorbeeld op dat de 5 miljoen euro uit het actieplan om vmbo’ers te helpen doorstromen naar havo of mbo, slechts volstaat voor 5.000 leerlingen.

Lees bericht NRC

Bericht Trouw is online niet gratis beschikbaar.