In diverse lokale media: ‘Ouders betalen mee aan digitaal onderwijs’

14 november 2018

Stichting Leergeld en Ouders & Onderwijs luiden in diverse lokale kranten de noodklok over de steeds hogere kosten voor digitaal onderwijs, die grotendeels bij ouders worden neergelegd. Scholen voelen zich hier vaak toe gedwongen, omdat de huidige bekostiging die zij ontvangen voor (digitale) leermiddelen niet toereikend is, aldus de VO-raad in een reactie in onder meer het Eindhovens Dagblad (ED).

Veel scholen willen de stap maken naar meer digitaal, eigentijdser onderwijs en meer maatwerk bieden. De bekostiging die ze vanuit de overheid ontvangen voor leermiddelen (304 euro per leerling) is echter niet toereikend om naast schoolboeken ook de hiervoor benodigde digitale leermiddelen zoals laptops en tablets aan te schaffen. Sommige scholen vragen daarom ouders om deze devices zelf te kopen of een bijdrage te leveren via de ouderbijdrage. Dit is altijd op vrijwillige basis, benadrukt de VO-raad in het ED. “Scholen mogen in overleg met de medezeggenschapsraad een vrijwillige bijdrage vragen, maar als ouders niet willen, moet de school de devices kosteloos verstrekken.”

Bovenstaande leidt in de praktijk echter vaak nog tot onduidelijkheid en wrevel bij ouders die zich soms toch gedwongen voelen te betalen en zorgt voor dilemma’s voor scholen. Voor scholen kan het een belangrijke drempel zijn om de stap naar meer digitaal, eigentijds onderwijs op maat te (kunnen) maken. “Het zorgt bij sommige scholen voor een rem op het onderwijs,” aldus de VO-raad in het ED.

De VO-raad heeft bij de formatie van het huidige kabinet en recent nog rond Prinsjesdag daarom gevraagd om te investeren in ict-infrastructuur en leermiddelen, zodat scholen de digitale leermiddelen zelf kunnen aanschaffen en gemakkelijker de transitie naar modern onderwijs kunnen maken. Dit is vooralsnog niet gehonoreerd.

Momenteel werkt de vo-sector ook aan afspraken rondom de vrijwillige ouderbijdrage, zodat onder meer duidelijk wordt wat wel en niet onder de vrijwillige ouderbijdrage wordt geschaard. Zie het bericht 'Vrijwillige ouderbijdrage blijft voor onduidelijkheid zorgen'.
 

U kunt het gehele ED-artikel lezen op de website van het Eindhovens Dagblad. Let op: als u geen abonnement of profiel heeft, kunt u via deze website elke maand maximaal drie artikelen gratis lezen.