In het FD: Extra investeringen nodig in het technisch vmbo

17 juli 2017

Technische vmbo-opleidingen verkeren in een diepe crisis, zo schrijft het Financieele Dagblad op 17 juli. Terwijl bedrijven schreeuwen om vakmensen, daalt het aantal leerlingen op het technisch vmbo. Hierdoor worden veel technische opleidingen noodgedwongen opgeheven, waardoor de instroom weer verder daalt. Om het tij te keren, is jaarlijks een extra kabinetsinvestering van 25 miljoen euro nodig, benadrukt VO-raad-voorzitter Paul Rosenmöller in het FD.

Het aantal leerlingen op technische vmbo-opleidingen is de afgelopen jaren sterk gedaald, onder andere door de bevolkingskrimp en het achterhaalde beeld dat bij veel leerlingen en ouders bestaat van het vmbo. Van het totaal aantal middelbare scholieren koos 21% het afgelopen schooljaar voor een technische vmbo-opleiding, tegen 27% tien jaar geleden, zo schrijft het FD.

Door het dalende aantal leerlingen moeten veel technische vmbo-opleidingen noodgedwongen stoppen. Met als gevolg dat leerlingen die een opleiding (in de buurt) willen volgen, dit niet altijd meer kunnen en de instroom in het technisch vmbo verder daalt. Om deze negatieve spiraal te doorbreken, zijn investeringen nodig, aldus Paul Rosenmöller in het FD. De VO-raad dringt hier al langere tijd op aan bij de politiek. Volgens de VO-raad-voorzitter is jaarlijks 25 miljoen euro extra nodig om bestaande technische opleidingen overeind te houden. “Iedere scholier moet naar zijn middelbare school kunnen fietsen. In het vmbo is dat op veel plekken in het land al niet meer mogelijk.”

De investering van het kabinet zou volgens Rosenmöller ook het imago van het vmbo een impuls geven. “Met moderne materialen en apparatuur kunnen scholen aantrekkelijker, eigentijdser onderwijs geven. Dat doet ook iets met het beeld dat ouders en scholieren bij het vmbo hebben en dat kan de instroom verder bevorderen.”

Lees het artikel ‘Diepe crisis dreigt voor het technisch vmbo’ op de FD-website. In dit artikel wordt ook aandacht gevraagd voor het tekort aan vakbekwame leraren in het technisch vmbo. Let op: u dient zich op de FD-website te registreren en kunt dan kosteloos 5 artikelen per maand lezen.