In het NOS-Journaal: Scholen druk met nieuwe privacywet AVG

26 april 2018

In het NOS-Journaal van 25 april was aandacht voor hoe scholen bezig zijn om aan de nieuwe privacywet – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – te voldoen, die op 25 mei ingaat. Dit is een enorme klus voor scholen. In de uitzending benadrukte Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dat als scholen hier druk mee aan de slag zijn maar nog niet helemaal klaar zijn, zij niet direct boetes krijgen opgelegd. Maar scholen moeten wel aan de AVG gaan voldoen en zijn strafbaar als ze dit niet doen, benadrukte de AP-voorzitter.

De AVG stelt strengere eisen aan de opslag van data en vraagt van organisaties om aan te tonen dat ze bewust en zorgvuldig met privacygevoelige gegevens omgaan. Scholen moeten goed nadenken wat voor gegevens van bijvoorbeeld leerlingen en ouders ze waar opslaan, hoe ze dit beveiligen en wie hier allemaal bij kan, en dit soort zaken vastleggen in een privacyprotocol.

De meeste scholen zijn hier druk mee bezig, aldus Job Vos, privacy-adviseur van Kennisnet, in het NOS-Journaal. “Niet alle scholen zullen op 25 mei echter al helemaal klaar zijn, het gaat om heel veel werk.” "Vooral veel kleine scholen hebben op dit moment moeite het allemaal te regelen", aldus André Poot, staffunctionaris ICT en privacy-officer bij de Stichting CVO-AV en beleidsadviseur privacy bij de VO-raad. “Er is veel dat moet gebeuren en het vraagt de nodige kennis. Kennis die niet altijd bij de scholen aanwezig is.”

Poot verwacht ook niet dat zijn eigen school op 25 mei helemaal klaar is, maar dat bezorgt hem geen slapeloze nachten. "Ik denk niet dat we op 26 mei een boete zullen krijgen. We kunnen laten zien dat we goed bezig zijn, en ik ga ervan uit dat de Autoriteit Persoonsgegevens daar op dit moment genoegen mee neemt."

Formeel zijn die scholen dan wel in overtreding, waarschuwt Wolfsen in het NOS-Journaal. "Maar we blijven een redelijke toezichthouder. Als er wat gebeurt, kijken we wat er aan de hand is: wil een school het op orde hebben en zijn ze op de goede weg? Daar houden we rekening mee.”

Ondersteuning 
De VO-raad en Kennisnet ondersteunen scholen en samenwerkingsverbanden intensief om te voldoen aan de AVG. In de online Aanpak IBP vinden scholen en samenwerkingsverbanden informatie, formats en voorbeelden over hoe zij hun informatiebeveiliging en privacy kunnen regelen. Ook is er een IBP-Helpdesk die te bereiken is via ibp@kennisnet.nl. Zie voor het overige ondersteuningsaanbod de pagina 'Privacy & informatiebeveiliging: praktijk & ondersteuning'.

Bekijk het item over de AVG en scholen in het NOS-Journaal (item start na 21.26 min)