Praktijk & ondersteuning

De digitale ontwikkelingen dwingen scholen om blijvend aandacht te besteden aan privacy en informatiebeveiliging. De VO-raad helpt scholen hierbij. We raden scholen aan om een brede visie te ontwikkelen op het gebruik van ict in hun onderwijs en de belangrijke rol van het borgen van de privacy en een goede beveiliging van digitale informatie. Vrijwel alle scholen zijn zich hiervan bewust en hebben stappen gezet om de privacy van hun leerlingen te borgen.

De VO-raad lanceerde samen met de PO-Raad, Kennisnet en SIVON op 25 maart 2021 het netwerk Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). Binnen dit netwerk kan iedereen in de school die zich bezighoudt met IBP kennis en ervaringen delen, ideeën uit wisselen en met elkaar in gesprek gaan. 

Voorbereiding op nieuwe privacywet AVG

Kennisnet ontwikkelde met de VO-raad en PO-Raad de Aanpak Informatiebeveiliging en privacy. Hiermee kunnen scholen stap voor stap hun privacy en informatiebeveiliging op orde brengen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook is er een IBP-Helpdesk die te bereiken is via ibp@kennisnet.nl.

Privacyconvenant met leveranciers en modelbewerkersovereenkomst

Meer dan 200 aanbieders van digitale leermiddelen en andere producten hebben het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy ondertekend. Het privacyconvenant en de modelbewerkersovereenkomst helpen scholen en leveranciers om afspraken te maken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen. Voor de AVG is dit convenant geüpdatet naar versie 3.0. Scholen kunnen op privacyconvenant.nl controleren of een leverancier het convenant heeft ondertekend.

Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zijn verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) “aan te wijzen”. Ieder schoolbestuur heeft een FG nodig (dus niet per school/vestiging). Alle informatie over de FG staat in de Handreiking Functionaris Gegevensbescherming PO/VO.

Publicaties en websites

Er zijn diverse relevante publicaties en websites over de regels rondom privacy, de verantwoordelijkheden van scholen en goede voorbeelden. Op de website van Kennisnet is veel te vinden, zoals een 10-stappen-plan voor privacy op school en een online aanpak informatiebeveiliging en privacy met meer informatie over het omgaan met privacy als school.

Ook staan er al veel artikelen online hierover:

De website van de Autoriteit Persoonsgegevens bevat veel informatie over persoonsgevens zoals het beveiligen en bewaren en wat te doen bij een datalek. 

Privacy voor samenwerkingsverbanden

Het bestaande model privacyreglement voor samenwerkingsverbanden is aangepast aan de privacyregels op basis van de AVG.

De VO-raad en PO-Raad hebben voor samenwerkingsverbanden een interactieve tool ontwikkeld om vragen over privacy te beantwoorden. De digitale privacy tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.

Bekijk én gebruik de Tool passend onderwijs en privacy

Download de Handreiking Functionaris Gegevensbescherming voor samenwerkingsverbanden

Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs vindt u diverse tools en documenten, zoals:

 

Beleidsadviseur digitalisering, privacy en informatiemanagement

Noelle Steeghs

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2