Informatieplicht voor grootverbruikers energie: meld uiterlijk 1 juli energiebesparende maatregelen

20 maart 2019

Vanaf 2019 geldt naast een energiebesparingsplicht ook een informatieplicht energiebesparing voor schoolbesturen van scholen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Hoort uw school bij deze groep? Dan dient u uiterlijk op 1 juli informatie aan te leveren over welke energiebesparende maatregelen u hebt genomen.

Besturen van scholen die qua verbruik onder de Wet milieubeheer vallen (vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)) waren al verplicht om alle maatregelen van de Erkende MaatregelenLijst energiebesparing (EML) te nemen. Deze lijst is recent geüpdatet. Vanaf 2019 dient het schoolbestuur ook uiterlijk 1 juli 2019 te rapporteren welke energiebesparende maatregelen er per inrichting zijn genomen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).* De gemeente of omgevingsdienst ziet toe op naleving van de energiebesparingsplicht en informatieplicht.

Update: Op 21 mei 2019 heeft minister Wiebes (EZK) een brief gestuurd naar bedrijven/instellingen, waarin u ook meer informatie vindt over de informatieplicht energiebesparing.


Alle scholen (verder) aan de slag met energiebesparing

De VO-raad wil schoolbestuurders aansporen met het bovenstaande aan de slag te gaan, vooral ook omdat het flinke winst kan betekenen voor zowel het milieu als scholen zelf (in de vorm van kostenbesparing). Ook als uw school niet onder de energiebesparings- en informatieplicht valt, is het daarom waardevol om (nader) te kijken naar de energiebesparende maatregelen en welke op uw school goed uitvoerbaar zijn.

Om alle scholen te ondersteunen op dit vlak, is het programma 'Scholen Besparen Energie' van start gegaan. Dit programma ondersteunt scholen bij het nemen van laagdrempelige vormen van energiebesparingen. 
 

*Let op: u heeft een 'eHerkenningsmiddel niveau 1' nodig voor de rapportage. Dit kunt u aanschaffen op de website van eHerkenning. Hieraan zijn kosten verbonden, die per leverancier kunnen verschillen. Let op: wachttijden hiervoor lopen inmiddels op tot vijf weken; houdt hier rekening mee en begin op tijd met het voorbereiden van uw rapportage.