Inspectie gaat handhaven op wettelijke eisen burgerschap

21 juni 2022

In tegenstelling tot wat we hier eerder meldden, gaat de Onderwijsinspectie vanaf komend schooljaar handhavend optreden in haar toezicht op de wettelijke burgerschapsopdracht. Alleen voor de monitoring op de resultaten blijft de Inspectie vooral stimulerend. Dat heeft minister Wiersma aangegeven in zijn antwoorden op Kamervragen over De Staat van het Onderwijs 2022.

Het toezicht van de inspectie is vanaf 1 augustus 2021 gebaseerd op de herziene wettelijke burgerschapsopdracht. Zoals gebruikelijk heeft de inspectie het eerste jaar rekening gehouden met de tijd die scholen in redelijkheid nodig hebben voor implementatie. In het huidige schooljaar treedt de inspectie daarom ten aanzien van de wettelijke burgerschapsopdracht aan scholen vooral stimulerend op. Alleen als er sprake is van strijdigheid met de basiswaarden of als scholen niet of nauwelijks werken aan bevordering van burgerschap, wordt handhavend opgetreden. 

Deze implementatie-coulance eindigt op 1 augustus 2022. De inspectie gaat dan weer handhaven op de wettelijke eisen. Alleen wat betreft de monitoring op de resultaten houdt de inspectie een meer stimulerende rol aan, omdat veel besturen en scholen hier nog weinig ervaring mee hebben.