Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Burgerschap
Het project ‘Versterking burgerschap in het vo’ van de VO-raad faciliteert bestuurders en schoolleiders bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs; van het (door)ontwikkelen van een visie - vormgegeven vanuit de eigen schoolvisie - en de vertaling hiervan naar doelen, beleid en praktijk tot het borgen van burgerschap in de school.

U kunt hierbij gebruikmaken van een uitgebreid aanbod:

Handboek ‘Burgerschapsonderwijs in het vo’

Aan de hand van praktische tips, good practices en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek kunt u met dit handboek zelf invulling geven aan burgerschapsvorming op uw school. Door de werkvormen en voorbeelden wordt het vaak zo abstracte begrip burgerschap concreet en hanteerbaar.

Het handboek is geschreven door Bram Eidhof (oprichter Schoolstrijd en Assistent Professor Burgerschapsonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam) en wordt uitgegeven door ProDemos, waar de VO-raad voor burgerschap een samenwerking mee is aangegaan. Iedere vo-school kan kosteloos twee hard copy exemplaren aanvragen via burgerschap@vo-raad.nl. U kunt ook de online versie van het handboek downloaden.

De VO-raad vraagt scholen die gaan werken met het handboek om een terugkoppeling te geven. Volgend jaar stellen we waar nodig het handboek bij, op basis van alle input van de scholen.

Werkconferentie

Op 28 november organiseert de VO-raad een werkconferentie 'Focus op burgerschap'. Het dagprogramma van deze conferentie biedt volop kennis en inspiratie bij het vormgeven en borgen van burgerschap in de school.

Leernetwerken ‘Burgerschap in de school’

Ook kunt u deelnemen aan een leernetwerk ‘Burgerschap in de school’. Hierbij gaat u onder begeleiding van een procesbegeleider en met inbreng van experts, samen met andere scholen aan de slag met het vormgeven van burgerschapsonderwijs. Als deelnemer ontwikkelt u zo nieuwe inzichten, oplossingen en/of werkwijzen en maakt u kennis met de praktijk en ervaringen van collega-scholen. Lees meer en meld u aan. Voor het praktijkonderwijs worden aparte leernetwerken aangeboden

Ter inspiratie: het project 'Versterking burgerschap' heeft in beeld gebracht wat allemaal onder burgerschap kan vallen.

Projectmedewerker voorkomen van zittenblijven, brede vorming, burgerschap

Ninouk Voortjes

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2