Praktijk & ondersteuning

Het project ‘Versterking burgerschap in het vo’ van de VO-raad faciliteert bestuurders en schoolleiders bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs; van het (door)ontwikkelen van een visie - vormgegeven vanuit de eigen schoolvisie - en de vertaling hiervan naar doelen, beleid en praktijk tot het borgen van burgerschap in de school.

Overzicht

Conferentie Bestemming Burgerschap. Meld je aan voor de conferentie, die op 1 december 2021 plaatsvindt.

BurgerschapsBorrels. Meld je aan voor de laatste BurgerschapsBorrel (14 oktober) en kijk andere BurgerschapsBorrels terug!

QuickScan Burgerschap. De QuickScan geeft inzicht in waar een school staat als het gaat om burgerschap in de school en op welke onderdelen een school zich nog verder kan ontwikkelen. 

Toolbox Burgerschap. Deze toolbox is gevuld met tips, links en informatie om een volgende stap te zetten in het burgerschapsonderwijs.

BurgerSmaken. Op een ontspannen en effectieve manier in gesprek met collega's over burgerschap? Dat kan met de gesprekstool BurgerSmaken. 

Praktijkvoorbeelden: Je kunt ook inspiratie putten uit een aantal goede voorbeelden van hoe scholen op diverse wijze invulling geven aan burgerschapsonderwijs. Een reeks artikelen is ook gebundeld in de uitgave: 'Aandacht voor burgerschap'

Handboek Burgerschap. Aan de hand van praktische tips, good practices en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek kun je met het dit handboek zelf invulling geven aan burgerschapsvorming op jouw school. Met werkvormen en voorbeelden.

Auteur: dr. Bram Eidhof (werkzaam voor onder meer de Universiteit voor Humanistiek), met bijdragen van Coen Gelinck en Hessel Nieuwelink. Uitgever: ProDemos in samenwerking met de VO-raad. Elke vo-school kan ook kosteloos een hard copy exemplaar aanvragen via: burgerschap@vo-raad.nl 

Marktplein Burgerschap: een kleine greep uit het veelzijdige aanbod voor burgerschapslessn in de klas. Behoefte aan meer tips, dan is het volgen van onze LinkedIn-pagina een aanrader!

'Burgerschap vo' op LinkedIn!  Volg deze pagina voor meer inspiratie voor het vormgeven van burgerschapsonderwijs: actualiteiten, praktische tips, praktijkvoorbeelden en meer. 

'Poster: Burgerschap kun je leren!' Deze poster maakt inzichtelijk welke thema's allemaal onder burgerschap vallen. 

 

 

Beleidsadviseur kansengelijkheid & overgang po-vo - projectmedewerker burgerschap

Ninouk Voortjes

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2