Praktijk & ondersteuning

Het project ‘Versterking burgerschap in het vo’ van de VO-raad faciliteert bestuurders en schoolleiders bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs; van het (door)ontwikkelen van een visie - vormgegeven vanuit de eigen schoolvisie - en de vertaling hiervan naar doelen, beleid en praktijk tot het borgen van burgerschap in de school.

QuickScan Burgerschap

De QuickScan Burgerschap geeft inzicht in waar een school staat als het gaat om burgerschap in de school en op welke onderdelen een school zich nog verder kan ontwikkelen. Meer informatie. / Direct naar de tool. 

Toolbox Burgerschap

Bekijk ook de Toolbox Burgerschap, met tips, links en informatie om een volgende stap te zetten in het burgerschapsonderwijs.

Spel BurgerSmaken

Bekijk ook het aanbod van het spel BurgerSmaken, een onderdeel van de conferentie Focus op Burgerschap 2020.

Praktijkvoorbeelden burgerschap: reeks artikelen

U kunt inspiratie putten uit een aantal goede voorbeelden van hoe scholen op diverse wijze invulling geven aan burgerschapsonderwijs. Het betreft hier informatieve artikelen waarin collega's het woord voeren. De artikelen zijn gebundeld in: 'Aandacht voor burgerschap'

Burgerschapsborrels: aanmelden en terugkijken!

Inspirerende sprekers belichten onderwerpen die linken aan burgerschap:
Data 2021: aanmelden
BurgerschapsBorrels 2020-2021 terugkijken! 

Tweede editie Handboek Burgerschapsonderwijs

Aan de hand van praktische tips, good practices en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek kunt u met dit handboek zelf invulling geven aan burgerschapsvorming op uw school. Door de werkvormen en voorbeelden wordt het vaak zo abstracte begrip burgerschap concreet en hanteerbaar.

Het handboek - de tweede editie van het handboek is in augustus 2020 verschenen -  is geschreven door dr. Bram Eidhof, docent burgerschapsonderwijs aan de Universiteit voor Humanistiek. Het handboek bevat ook bijdragen van Coen Gelinck en Hessel Nieuwelink. Uitgever is ProDemos in samenwerking met de VO-raad. Elke vo-school kan kosteloos een hard copy exemplaar aanvragen van editie 2 via burgerschap@vo-raad.nl of de online versie van het handboek 2.0 downloaden.
 

Tips burgerschapsonderwijs op LinkedIn 

Het project 'Versterking burgerschap in het vo' is op LinkedIn actief met een eigen pagina: 'Burgerschap vo'. U vindt hier ter inspiratie en ondersteuning voor het vormgeven van burgerschapsonderwijs: actualiteiten, praktische tips, praktijkvoorbeelden en meer. Aarzel niet om ons te volgen en deze content te delen! 

Poster burgerschap

Ter inspiratie: het project 'Versterking burgerschap' heeft in beeld gebracht wat allemaal onder burgerschap kan vallen.

 

Beleidsadviseur kansengelijkheid & overgang po-vo - projectmedewerker burgerschap

Ninouk Voortjes

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2