Internetconsultatie wetsvoorstel instemmingsrecht (G)MR hoofdlijnen begroting online

13 juli 2020

Betrokkenen kunnen vanaf vandaag via een internetconsultatie reageren op het wetsvoorstel 'Instemmingsrecht (G)MR hoofdlijnen begroting'. De consultatie staat open tot 11 september aanstaande.

Het wetsvoorstel regelt vier zaken:

  • De (G)MR krijgt een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.
  • De ondersteuningsplanraad (OPR) krijgt een instemmingsrecht op de meerjarenbegroting behorende bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
  • Het schoolondersteuningsprofiel van de school wordt jaarlijks vastgesteld en wordt onderdeel van de schoolgids. Het schoolondersteuningsprofiel wordt op dit moment één keer in de vier jaar vastgesteld met advies van de (G)MR.
  • De (G)MR in het primair onderwijs krijgt een adviesrecht bij de vaststelling van de groepsgrootte.

Meer draagvlak voor instemmingsrecht op meerjarig financieel beleid

Eerder is uit onderzoek van Panteia gebleken dat er onder scholen (veel) meer draagvlak is voor instemmingsrecht op het meerjarig financieel beleid dan voor een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Juist omdat een instemmingsrecht op het meerjarig financieel beleid een echt gesprek tussen (G)MR en bestuur over de strategische, meerjarige koers van de organisatie stimuleert. Dat past ook binnen de geactualiseerde Code Goed Onderwijsbestuur VO, waarin het betrekken van belanghebbenden, waaronder leerlingen, ouders en medewerkers een belangrijk onderdeel is.