Is de inspraak rondom smartphonebeleid bij jou goed geregeld?

24 januari 2024

Sinds deze maand geldt de richtlijn dat smartphones in de klas alleen voor educatieve doeleinden gebruikt worden. Werk je aan beleid dat in lijn is met deze richtlijn of ben je die aan het implementeren op school? Dan is het goed om te weten dat de MR instemmingsrecht heeft op verschillende momenten in dit proces, bijvoorbeeld bij het opnemen of wijzigen van regels in het schoolreglement.

In dit stroomschema zie je in een oogopslag waar de MR betrokken moet worden.

Voor meer ondersteuning bij het ontwikkelen van beleid voor smartphones en andere devices, bekijk de themapagina. Daar vind je behalve het stroomschema onder meer praktijkverhalen en een stappenplan om te komen tot beleid.