Alle onderwerpen

Onderwerp

Smartphonebeleid

Smartphones en andere devices kun je gebruiken in de les, maar ze kunnen ook voor afleiding zorgen. Uit onderzoek blijkt dat het terugdringen van smartphones in de klas helpt bij de concentratie en leerprestaties van leerlingen. Het is daarom goed om de aanwezigheid en het gebruik van smartphones, maar ook andere devices die voor afleiding kunnen zorgen, doordacht te reguleren. Er is nu een landelijke afspraak over het terugdringen van de afleiding van smartphones en andere devices. De richtlijn hierbij is dat smartphones in de klas alleen voor educatieve doeleinden gebruikt worden.

Praktijk & ondersteuning

Veelgestelde vragen en antwoorden (Q&A)

In onderstaand document vind je een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden rondom smartphonebeleid en de landelijke afspraken op dit vlak.

Veel vragen over dit thema worden ook beantwoord in het webinar dat de VO-raad en Kennisnet op 11 oktober jl. organiseerden. Kijk deze sessie nu terug en kom te weten wat de landelijke afspraken concreet betekenen voor jouw school en hoe andere scholen het smartphonebeleid aanpakken.

 

Zit jouw vraag er niet bij, mail deze dan naar helpdesk@vo-raad.nl.

Handreikingen

In 2019 ontwikkelden Kennisnet en de VO-raad een handreiking voor scholen bij het ontwikkelen en evalueren van smartphonebeleid. In juli 2023 is deze geactualiseerd. Er is een compact stappenplan beschikbaar gericht op het komen tot beleid binnen de landelijke richtlijn. Ook vind je hieronder ter inspiratie documenten die gemaakt zijn door scholen. 

Meer weten?

Webinar

Op 20 april 2023 organiseerden de VO-raad en Kennisnet een webinar over doordacht en gedragen smartphonebeleid op school. 

In het plenaire programma kwam aan bod:

  • Wat is bekend uit onderzoek? Door Sjerp van der Ploeg, NRO.
  • Grondslagen en processtappen voor smartphonebeleid Remco Pijpers, Kennisnet
  • Praktijkverhalen 
    • Janine van Drieënhuizen, directeur GSG Guido Arnhem
    • Flip Quist, docent maatschappijleer Calvijn College Goes


Het plenaire programma van het webinar is hieronder terug te kijken. Ook is de PowerPoint-presentatie los te bekijken.

Publicaties NRO

NRO heeft gepubliceerd over de inzichten uit onderzoek naar de effecten van smartphones in de les.