Is uw school klaar voor RIO?

19 september 2019

Vanaf 1 januari 2020 kunnen scholen in het vo en mbo de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) gebruiken. Om vanaf dat moment RIO optimaal te kunnen inzetten, is het belangrijk dat de scholen een aantal stappen doorlopen.

Eerstvolgende deadline is 1 november 2019

Om het systeem goed te kunnen gebruiken moet de school zelf de organisatievorm invoeren in het systeem. De eerste stap daarbij is het nadenken over hoe de onderwijsorganisatie zichtbaar wil zijn in RIO, dit wordt in het registratiesysteem 'modelleren' genoemd. De contactpersoon RIO van de schoolorganisatie heeft hiervoor informatie ontvangen en ook een aantal hulpmiddelen die het modelleren kunnen vergemakkelijken. Het invoeren moet voor 1 november zijn afgerond.

Waarom RIO?
Met de komst van RIO kunnen onderwijsinstellingen de eigen organisatiestructuur én het eigen onderwijsaanbod beter registreren en beschikbaar stellen aan andere partijen. Alle gegevens worden voortaan eenduidig geregistreerd volgens een structuur die de onderwijskundige werkelijkheid volgt. Andere partijen maken daar gebruik van, zoals OCW/DUO voor erkenning en bekostiging, de Inspectie van het Onderwijs voor toezicht, maar bijvoorbeeld ook accountants, uitgevers en gemeentes.

 

Ketenprocessen

Het is de bedoeling dat RIO (uiteindelijk) in veel verschillende processen wordt gebruikt als het gaat om gegevens over instellingen en opleidingen. Bijvoorbeeld bij onderzoek in het kader van toezicht, gemeentelijke websites, schoolgidsen en in de leermiddelenketen. Dit wordt niet in één keer in alle ketenprocessen doorgevoerd. De implementatie van RIO wordt per ketenproces per onderwijssector opgepakt. De implementatie van RIO-vo in 2020 is de eerste stap van RIO. Want past wanneer de juiste gegevens van scholen in het RIO-register staan, kunnen de andere ketenpartijen deze gaan gebruiken.

Bekijk ook de film over RIO