Kabinet besluit 24 juni over verdere openstelling vo

05 juni 2020

Het kabinet neemt op 24 juni een principebesluit over verdere openstelling van het voortgezet onderwijs na de zomervakantie. Eerder deze week vroeg de VO-raad om duidelijkheid over het te verwachten corona-regime van na de zomervakantie.

De VO-raad gaat hierover met het kabinet in gesprek en zal daarbij ook aandacht vragen voor de wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidsrisico’s van en voor jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 20 jaar. Op 4 juni 2020 publiceerden onderzoekers van het RIVM de eerste resultaten van een onderzoek onder 54 Nederlandse gezinnen. De conclusie luidt dat: er geen aanwijzingen zijn dat kinderen een belangrijke rol spelen in de overdracht van het coronavirus. Kinderen kunnen weldegelijk geïnfecteerd raken, maar de overdracht vindt vooral plaats tussen volwassen leeftijdsgenoten en van volwassen gezinsleden naar kinderen. Als kinderen ziek worden  van het coronavirus zijn de klachten vaak mild. Deze conclusies gelden voor kinderen jonger dan 12 jaar. Over de risico’s voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar doen de onderzoekers in het artikel geen uitspraak.