VO-raad vraagt duidelijkheid over corona-regime na zomervakantie

03 juni 2020

De VO-raad vraagt het kabinet om duidelijkheid te verschaffen over het te verwachten corona-regime in het voortgezet onderwijs na de zomervakantie. Vanaf gisteren zijn de vo-scholen weer verder opengegaan, met inachtneming van 1,5 meter afstand tussen iedereen in de school. Onduidelijk is nog of dit regime blijft gelden na de zomervakantie, maar ook wanneer er wel meer duidelijkheid komt.

In het voortgezet onderwijs moeten ook leerlingen onderling 1,5 meter afstand houden. Door deze 1,5 meter regel zijn scholen - vanzelfsprekend - behoorlijk beperkt in het onderwijs dat op school kan worden gegeven. In de praktijk betekent de maatregel dat maximaal een kwart tot een derde van de leerlingen tegelijk op school aanwezig kan zijn. Scholen gaan dus noodgedwongen over op een vorm van hybride onderwijs waarbij afstandsonderwijs de boventoon blijft voeren. Dit betekent dat het onderwijsprogramma, de werkwijze in scholen en het rooster op de schop moeten. Sommige onderdelen van praktijkvakken in het vmbo en praktijkonderwijs kunnen in deze omstandigheden helemaal niet worden gegeven. Ook heeft dit aangepaste programma consequenties voor de inzet van onderwijspersoneel.

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller: “Wat we van het kabinet vragen is duidelijkheid voor allen in en om het vo over wat we de komende tijd kunnen verwachten. Als het nodig is om het bestaande 1,5 meter regime ook na de vakantie nog maanden door te zetten, roept dat de vraag op wat voor een langere periode het best denkbare onderwijs is voor al onze verschillende leerlingen en hoe scholen dat kunnen realiseren. Dat vergt voorbereidingstijd. Op 1 juli zullen scholen meer duidelijkheid moeten hebben om het schooljaar goed te kunnen starten. Let wel, wij pleiten niet voor een versoepeling van de regels, maar voor een specifiek advies van de gezondheidsexperts over jongeren in de middelbare schoolleeftijd.” 

Op dit moment is er nog veel onduidelijk over de groep jongeren tot 20 jaar. Voor kinderen tot 12 jaar geldt de 1,5 meter regel niet. Jongeren tot 18 jaar mogen op dit moment weer samen sporten in de buitenlucht met ‘normaal spelcontact’. Het lopende onderzoek ‘gezinnen en jongeren’ is nog niet afgerond en betreft volgens de informatie van het RIVM alleen jongeren tussen 1 en 16 jaar.

In de media 

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller deed de oproep om meer duidelijkheid te verschaffen voor het vo op 2 juni in het tv-programma 'Op1'.