Kabinet bewijst lippendienst aan digitale onderwijsambities

20 juli 2017

Het demissionaire kabinet onderschrijft het belang van ICT voor het onderwijs, maar toont zich amper bereid hiervoor zelf actie te ondernemen. Dit blijkt uit een Kamerbrief waarin de bewindslieden van OCW reageren op het advies 'Doordacht Digitaal' van de Onderwijsraad. En dat terwijl de Onderwijsraad er onlangs op wees dat de overheid een belangrijke rol heeft bij onder meer het regelen van goed internet voor scholen. Scholen draaien hier nu vooral zelf voor op; de VO-raad en PO-Raad vinden dit teleurstellend.

In zijn rapport stelde de Onderwijsraad afgelopen mei dat de digitalisering in het onderwijs dringend een impuls nodig heeft en dat de Rijksoverheid hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid heeft. Het Rijk moet scholen meer ondersteunen bij het regelen van de randvoorwaarden voor onderwijs met ICT. Het gaat dan bijvoorbeeld om toegang tot goed internet, wat voor scholen onhaalbaar en onbetaalbaar is om zelf te organiseren. Ook vindt de raad dat de overheid scholen moet ontzorgen bij het regelen van privacy en hen meer moet betrekken bij digitale en technologische ontwikkelingen. Alleen dan kunnen leerlingen optimaal profiteren van de mogelijkheden van ICT.

Daarmee onderschreef de Onderwijsraad het pleidooi van de VO-raad en PO-Raad. Begin dit jaar presenteerden zij met diverse onderwijsorganisaties en marktpartijen het manifest 'Nù investeren in onderwijs van morgen'. De partijen beloven daarin zelf hun verantwoordelijkheid te nemen bij het mogelijk maken van onderwijs met hulp van ICT, omdat hiermee leerlingen meer op maat les kunnen krijgen en leraren sneller inzicht krijgen in de prestaties van hun leerlingen. Ze riepen de overheid op ook haar rol te pakken. Dat kan onder meer door te investeren in goed internet en door de btw op digitale leermiddelen te verlagen.

In de Kamerbrief erkennen de bewindspersonen het belang van het op orde krijgen van de digitale infrastructuur, toegankelijke digitale leermiddelen en het veilig kunnen omgaan met digitale leerlinggegevens. Echter, concrete plannen om dit verder te verbeteren blijven achterwege. De bewindspersonen wijzen enkel op de stappen die de sector de afgelopen jaren zelf heeft gezet, zoals het sluiten van een convenant privacy met daarin afspraken over de bescherming van leerlinggegevens. De in de brief genoemde ‘casestudies’ waarmee de bewindslieden beter zicht willen krijgen op de kosten van digitalisering, worden op eigen initiatief van scholen en besturen uitgevoerd. 

Oproep: investeer in onderwijs en digitalisering

De VO-raad en PO-Raad vinden deze houding teleurstellend omdat zij samen met de ministeries van Onderwijs en Economische Zaken werken aan het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Een project, vastgelegd in het regeerakkoord, met als gezamenlijke ambitie een doorbraak te realiseren rond het werken met ICT in het onderwijs. De Onderwijsraad onderschrijft dat dit broodnodig is, omdat het onderwijs wat betreft digitalisering en technologie de ‘aansluiting met de maatschappij dreigt te verliezen’.

Juist nu het belangrijk is om door te zetten, laat de overheid het afweten, zo stellen de sectororganisaties. Zij roepen een nieuw kabinet dan ook op echt in onderwijs en digitalisering te investeren. Het onderwijs kan dit niet alleen.

Download de Kamerbrief van de bewindslieden van OCW met hun reactie op het adviesrapport 'Doordacht digitaal' van de Onderwijsraad.