Kabinet schuift geld uit ventilatieregeling naar voren

17 augustus 2021

Het kabinet is bezig met een regeling waarin voor 2021 100 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor ventilatie. Dit is geen extra budget bovenop de 360 miljoen, die het kabinet eerder al had toegezegd. Het betreffende geld was eerst voor 2023 bedoeld, maar wordt nu naar voren geschoven naar dit jaar.

Het geld zal voor twee doelen worden ingezet. In de eerste plaats het alsnog honoreren van aanvragen uit de eerste ronde van de ventilatieregeling, waarbij projecten voor noodzakelijke en energiezuinige verbeteringen in bestaande gebouwen subsidie konden krijgen. Toen was de beschikbare 100 miljoen overtekend. Goed nieuws dus voor projecten die waren afgevallen door het bereiken van het financiële plafond. 

In de tweede plaats zal er een bedrag overblijven na het honoreren van afgevallen projecten. Dat geld zal worden gebruikt voor een nieuwe subsidieronde onder dezelfde of vrijwel dezelfde voorwaarden als voor de eerste tranche. Subsidieaanvragen voor de nieuwe tranche kunnen waarschijnlijk vanaf oktober dit jaar (door gemeenten) worden ingediend; meer informatie hierover volgt. 

De VO-raad heeft enkele bezwaren tegen de manier waarop de tweede 100 miljoen wordt ingezet. Over de eerste regeling hebben de VO-raad, PO-Raad en VNG een brief aan minister Slob geschreven. De drie partijen vinden de eigen bijdrage van scholen en gemeenten van 70% (veel) te hoog. Bovendien willen zij een bredere inzet van de middelen dan alleen voor ventilatie en een beetje verduurzaming. Deze bezwaren gelden precies zo voor de manier waarop het tweede bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. Het ministerie van OCW zegt geen keuze te hebben, omdat alleen op deze manier het geld snel genoeg kan worden ingezet.