Kabinet vraagt OMT-advies over volledig openen van de scholen

12 mei 2021

Het kabinet vraagt aan het OMT een advies over het loslaten van de regel dat leerlingen 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Op dinsdag 25 mei maakt het kabinet bekend of het beleid voor de scholen verder versoepeld kan worden. De VO-raad vindt het vanuit het perspectief van de leerlingen gezien een goede zaak als de scholen eind mei weer volledig open zouden kunnen. Voorwaarde hierbij is wel dat het verantwoord is voor onderwijspersoneel en dat de volledige opening van de scholen niet leidt tot het drastisch oplopen van de besmettingscijfers.

Hoewel we ons realiseren dat dit organisatorisch veel vraagt van scholen in deze examenperiode en vlak voor de vakantie, acht de VO-raad het cruciaal dat de scholen zo snel als mogelijk weer volledig open gaan. De huidige situatie waarin leerlingen anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden is verre van ideaal.  Hierdoor kan slechts een beperkt aantal leerlingen tegelijkertijd fysiek onderwijs op school krijgen. Leerlingen lopen vertraging op en ontmoeten elkaar en de leraren slechts in beperkte mate. Dit leidt onder andere tot nog steeds toenemende onderwijsvertraging en sociaal-emotionele problematiek bij leerlingen.

Voorwaarde voor volledige opening van de scholen is wel dat het verantwoord is voor  onderwijspersoneel en dat het niet leidt tot het drastisch oplopen van de besmettingscijfers. De VO-raad nadrukt in dit kader nogmaals dat het belangrijk is dat zelftesten voor alle leerlingen ter beschikking komen, zodat zij zich twee keer per week preventief kunnen testen. Hier zijn vergevorderde plannen voor. Een leerling of medewerker van een school die positief test wordt geacht thuis te blijven en contact op te nemen met de GGD. Bij een verdere opening van de scholen is het daarnaast de bedoeling dat de 1,5 meterregel van kracht blijft tussen leerlingen en onderwijspersoneel, en onderwijspersoneel onderling.