Kamer: subsidie voor zomerscholen en oprichting vmbo-fonds

13 december 2017

De Tweede Kamer heeft op 12 december 2017 met algemene stemmen voor twee jaar subsidie van lente- en zomerscholen gestemd à 9 miljoen euro per jaar. De voltallige Kamer stemde ook in met de motie om samen met vmbo- en mbo-scholen en het regionaal bedrijfsleven een vmbo-fonds op te richten. Dit fonds moet een dekkend aanbod waarborgen en de kwaliteit van het techniekonderwijs in het vmbo versterken.

Bekijk de motie Rog over subsidie lente- en zomerscholen
Bekijk de motie Bruins en Rog over verbetering van de kwaliteit van het techniekonderwijs in het vmbo

Het ministerie van OCW werkt op dit moment aan de publicatie van de subsidieregeling lente- en zomerscholen voor 2018. Zodra de regeling gepubliceerd is (naar verwachting rond de jaarwisseling) informeren we u via deze website.

Meer ontwikkeltijd

De Tweede Kamer stemde opnieuw voor een motie die pleit voor meer ontwikkeltijd voor docenten. De regering moet hiervoor in overleg met het voortgezet onderwijs en het LAKS om de urennorm zodanig toe te passen dat er voldoende tijd is voor docenten om hun onderwijs en zichzelf te kunnen ontwikkelen zodat de kwaliteit van het onderwijs wordt gegarandeerd.

De Tweede Kamer debatteerde op 6 en 7 december 2017 met de bewindslieden van OCW over de onderwijsbegroting en diende een groot aantal moties in. Andere moties die zijn aangenomen:

Motie Westerveld en Van den Hul: "verzoekt de regering om de voorlichting over het zij-instromen te verbeteren door bijvoorbeeld een pakkende campagne en gratis persoonlijk advies te geven over de mogelijkheden van potentiële zij-instromers."

Motie Westerveld: "verzoekt de regering om met scholen het overleg te voeren met als doel de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken door meer personele ondersteuning, vergoedingen en scholing met de nadruk op financiën en de kamer hierover te informeren."

Motie Van den Hul: "verzoekt de regering om erop toe te zien dat basisscholen, middelbare scholen en mbo seksuele weerbaarheid, veiligheid en diversiteit in het curriculum gestalte geven."

Motie Bisschop en Rog: "verzoekt de regering te verkennen of de vergelijkbaarheid van eindtoetsen op termijn kan worden geborgd door duidelijkere kaders te stellen voor evenwichtige inhoud en opbouw van eindtoetsen op basis van de referentieniveaus."

Motie Bisschop: verzoekt de regering, in de beleidsreactie op de evaluatie van de eindtoets in te gaan op de wijze waarop de eindtoets recht kan gaan doen aan alle vaardigheden aan de Wet referentieniveaus, op een veelzijdiger wijze dan enkel meerkeuzevragen.