Kamer verwerpt motie rond wegsturen bestuurders bij wanbeheer

11 september 2019

De motie van de SP en VVD waarbij de minister direct een niet functionerende onderwijsbestuurder uit zijn taak zou kunnen ontheffen bij wanbeheer, is verworpen door een meerderheid van de Tweede Kamer.

De partijen dienden de motie in tijdens het voortgezet algemeen overleg over de Inspectie van het Onderwijs op 5 september jl. Het algemeen overleg (met dit vao als laatste fase) was oorspronkelijk ingepland in de Kameragenda als gevolg van de gebeurtenissen bij LVO in Maastricht.

Met het verwerpen van de motie blijft de bevoegdheid om direct een niet functionerende onderwijsbestuurder uit zijn taak te ontheffen bij wanbeheer - terecht volgens de VO-raad - voorbehouden aan de werkgever.

Minister Slob had de motie eerder met klem ontraden. Momenteel werkt de minister al aan een spoedaanwijzing, waarbij binnen twee weken kan worden ingegrepen bij de rechtspersoon: het bevoegd gezag.

Als de motie ongewijzigd was aangenomen en de minister zou hem uitvoeren, dan zou hij handelen in strijd met onder meer de Algemene Wet Bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek, aldus Slob.