Kamer wil dat Dekker alternatief voor de rekentoets uitwerkt

15 december 2016

Staatssecretaris Dekker moet in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief voor de rekentoets – dat is bedacht door de NVvW – uitwerken. Een motie van de SP, D66 en het CDA met deze strekking is op 13 december aangenomen door de Tweede Kamer.

Het alternatief van de NVvW houdt in dat rekenlessen worden geïntegreerd in de wiskundelessen in de onderbouw, zodat leerlingen aan het eind van de onderbouw over het vereiste rekenniveau beschikken. Daarna zouden de rekenvaardigheden bij de andere schoolvakken bijgehouden moeten worden.

De NVvW stelde eerder dit jaar dat Dekker had beloofd om dit alternatief voor de rekentoets te onderzoeken, en de rekentoets af te schaffen als het alternatief goed bleek te zijn. Dekker schreef op 6 december echter aan de Kamer dat er geen afspraken zijn gemaakt, en dat hij door wil gaan op de ingezette koers.

Met de aanname van de motie moet Dekker alsnog het alternatief voor de rekentoets uitwerken, en de Tweede Kamer voor maart 2017 informeren over de vorderingen.

Overige moties

Bovenstaande motie werd ingediend tijdens het voortgezet algemeen overleg over de rekentoets op 8 december jl. Tijdens dit overleg dienden D66, de SP en het CDA ook een motie in om de rekentoets per direct af te schaffen. Deze partijen dienden daarnaast samen met de ChristenUnie een motie in om de rekentoets ook in het vwo geen onderdeel uit te laten maken van de kernvakkenregeling. Beide moties zijn tijdens de stemming op 13 december verworpen.