Kleine verschuivingen in begroting OCW

05 december 2019

De Tweede Kamer heeft deze week een aantal moties en amendementen bij de begroting van het ministerie van OCW aangenomen. Een gevolg hiervan is dat het geld voor de lente- en zomerscholen wordt omgezet van een bedrag uit de prestatiebox naar een subsidiemaatregel.

Overzicht verschuivingen

  • Amendement Van Meenen (D66) en Rog (CDA): 333.000 euro voor het voortzetten van het Lerarenontwikkelfonds (LOF) zodat meer leraren zelf aan de slag kunnen met onderwijsvernieuwingen.
  • Amendement Rog: 9 miljoen euro van de prestatiebox omzetten naar een een subsidiemaatregel voor lente- en zomerscholen. In financiële zin betekent dit dat het budget over een afgebakende groep scholen wordt verdeeld zodat er een landelijk dekkend aanbod is en blijft voor zomerscholen.
  • Amendement Heerema (VVD): 200.000 euro voor stichting LOOT om ook reguliere scholen met geïndiceerde topsportleerlingen te ondersteunen.
  • Amendement Rog, Heerema, Van Meenen en Bruins (CU): 2,5 miljoen euro voor regeling (extra) onderwijsassistenten.
  • Amendement Heerema, Rog, Van Meenen en Bruins: 18 miljoen euro extra voor populaire regeling extra zij-instroom en het begeleiden van zij-instromers.
  • Amendement Bruins, Rog, Van Meenen en Heerema: 6 miljoen euro structureel extra voor de regioaanpak lerarentekort.
  • Amendement Heerema: 100.000 euro voor een financiële voorziening voor talentvolle sporters in het funderend onderwijs die opgroeien in gezinnen in armoede.