Koningin Máxima in gesprek met leerlingen en studenten over mentale gezondheid

22 juni 2022

Hoe bevorderen mbo-opleidingen de mentale gezondheid van hun studenten en hoe doet het vo dit voor hun scholieren? MIND Us erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima sprak woensdag 22 juni in Beverwijk - samen met de minister voor primair en voorgezet Onderwijs, Dennis Wiersma - met scholieren, studenten, bestuurders en beleidsmakers over hoe zij omgaan met en investeren in mentale gezondheid.

Studenten en leerlingen staan onder grote druk. Ze hebben te maken met stress, prestatiedruk, eenzaamheid en zitten in een fase van het leven waarin veel gebeurt. In deze leeftijdscategorie worstelen jongeren regelmatig met hun mentale gezondheid.

Ingrid Brummelman, naast directeur van de VO-raad ook voorzitter van de stuurgroep Gezonde School, deelde de zorgen van bestuurders en schoolleiders over de mentale gezondheid van leerlingen. Leerlingen en studenten gaven aan dat het lijkt alsof de aandacht voor mentale gezondheid alweer wat verslapt, terwijl zij zelf nog steeds de gevolgen van corona ervaren. Ook de prestatiedruk in het onderwijs en daarbuiten kwam als belangrijk thema naar voren. Ingrid Brummelman: "Scholen worden afgerekend op de leerprestaties van hun leerlingen. Terwijl het ook belangrijk is om tijd te maken voor het goede gesprek en aandacht te hebben voor het welbevinden van leerlingen." Haar pleidooi sluit aan bij het advies van het Platform Perspectief Jongeren om een betere balans aan te brengen tussen leerrendement en sociaal-emotioneel welbevinden.

Koningin Máxima in gesprek met leerlingen en studenten over mentale gezondheid

Verder was er ruimte voor mooie praktijkvoorbeelden, waaronder Tabor d’Ampte uit Hoorn die de interventie Kracht in Controle (KIC) heeft ontwikkeld. Inmiddels zijn er zo’n 50 vo-scholen die hiermee werken. Tabor d’Ampte is een van de scholen die deelnemen aan het leernetwerk Welbevinden, dat onlangs in samenwerking met Voortgezet Leren, gestart is.

Co-creatie Gezonde Generatie

Op het programma van het werkbezoek stond onder meer een rondetafelgesprek over welzijn en mentaal welbevinden op het Nova College en het Kennemer College. De besproken thema’s: wat doen scholen, gemeenten en andere partijen in Beverwijk op het gebied van mentale gezondheid van scholieren/studenten? Is dit voldoende en wat hebben ze de afgelopen tijd gezien op dit thema?

Ook gingen koningin Máxima en de minister in gesprek met jongeren die deelnamen aan een co-creatie sessie georganiseerd door de Gezonde Generatie. De Gezonde Generatie (initiatief van de samenwerkende gezondheidsfondsen) bundelt met diverse partijen zoals Unicef, Nederlandse Jeugdraad en Laks de stem van de jongeren. Dit moet leiden tot een gezamenlijk manifest waarin jongeren uitspreken wat ze in het onderwijs nodig hebben voor hun mentale gezondheid.

Koningin Máxima in gesprek met leerlingen en studenten over mentale gezondheid

In het afrondende gesprek lag de nadruk op hoe er landelijk wordt ingezet om mentale gezondheid van jongeren structureel meer aandacht en plek te geven in het vo en mbo. De Gezonde School aanpak werd hierin belicht. Ook werd besproken wat MIND Us daarin kan betekenen.

Meer inzicht

Via dit werkbezoek van koningin Máxima en minister Wiersma aan het Nova College in Beverwijk kreeg MIND Us meer inzichten in hoe mbo’s en middelbare scholen inzetten op het bevorderen van de mentale gezondheid van hun leerlingen en studenten. Ook werd duidelijk hoe de al bestaande Gezonde School aanpak kan helpen om de inzet op dit onderwerp te intensiveren en versterken. De samenwerking tussen MIND Us en het programma Gezonde School krijgt in de komende maanden verder vorm.

Koningin Máxima in gesprek met leerlingen en studenten over mentale gezondheid