Kosteloos advies beschikbaar over bewezen effectieve inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

03 september 2020

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) stelt een poule van onderwijsexperts beschikbaar die scholen kosteloos kunnen adviseren over goede, bewezen effectieve inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor het wegwerken van achterstanden. Scholen kunnen nog tot en met 18 september aanstaande subsidie aanvragen voor het invoeren van een dergelijk programma.

De poule van experts beschikt over ruime kennis en ervaring als het gaat om het voorkomen van onderwijsachterstanden en het verkleinen van leerverschillen, via interventies buiten het reguliere onderwijsprogramma. De poule is in opdracht van het ministerie van OCW opgesteld door EDventure, de branchevereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Sardes (tevens lid van EDventure) neemt de rol van kennispartner op zich.

Heeft u als school interesse om een expert in te zetten? U kunt dan contact opnemen met Marloes Kerpershoek via 070-3154103 of mkerpershoek@edventure.nu

Lees meer over (het aanvragen van) de subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's.