Krachtige impuls banen voor mensen met een arbeidsbeperking

18 april 2019

Om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking in alle overheidssectoren is een bestuursakkoord afgesloten. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatsecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) hebben dit akkoord samen met provincies, gemeenten, waterschappen en scholen afgesloten.

In het bestuursakkoord is bepaald dat vanaf 1 juni 2019 er een werkagenda zal komen. In deze werkagenda komen acties te staan die overheids- en onderwijssectoren (zelfstandig en in samenwerking) ondernemen om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Deze acties zijn inclusief bijbehorende planning en baanprognose.

Project Baanbrekers

In het kader van de werkagenda is de VO-raad in samenwerking met de PO-raad begonnen met het project Baanbrekers. Met dit project worden schoolbesturen geholpen om nieuwe banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Baanbrekers laat schoolbesturen de mogelijkheden zien van het creëren van deze banen. Individuele schoolbesturen krijgen ook extra ondersteuning bij het realiseren van de banenafspraak.

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “Het doel van de banenafspraak is eenvoudig: mensen met een arbeidsbeperking een kans bieden op een baan bij een reguliere werkgever. Het gaat hierbij ook over onze eigen leerlingen, denk bijvoorbeeld aan leerlingen uit het praktijkonderwijs, maar het speelt zeker ook in de andere onderwijssoorten. Ik hoor dat veel scholen deze mensen graag een extra handje helpen, maar vastlopen in de organisatie ervan. Daarom zijn wij samen met de PO-Raad het project Baanbrekers begonnen. Met dit project willen we de praktische knelpunten die schoolbesturen tegenkomen wegnemen.”

Hier vindt u meer informatie over (de aanmelding voor) Project Baanbrekers.