Project Baanbrekers ondersteunt schoolbesturen bij het realiseren banenafspraak

19 maart 2019

Het project Baanbrekers biedt praktische ondersteuning voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs bij het realiseren van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De PO-Raad en VO-raad spannen zich in om schoolbesturen extra te ondersteunen. Het doel is om meer mensen met een arbeidsbeperking een kans te bieden op een baan in het onderwijs. In totaal kunnen er in twee jaar 72 schoolbesturen actief deelnemen aan het project.

banner werk maken van inclusief werkgeverschap

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs geven aan dat zij het doel van de banenafspraak om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen onderschrijven. Tegelijkertijd geven de schoolbesturen ook aan veel moeite te hebben om banen te creëren voor de doelgroep als gevolg van een combinatie van sectorspecifieke én algemene knelpunten. Daarom is gekozen voor een strategie waarbij er vooral aandacht is voor het oplossen van de praktische knelpunten van het deelnemende schoolbestuur. Een schoolbestuur kan informeren bij joppevanwoudenberg@vo-raad.nl.

Actieplan project Baanbrekers

Schoolbesturen die de uitdaging willen aangaan om een of meer nieuwe banen voor mensen uit de doelgroep te realiseren, gaan gedurende een periode van vier tot zes maanden met hulp van het projectteam een eigen actieplan voor hun schoolbestuur opstellen. Het project Baanbrekers onderscheidt de volgende drie fases: 

  • Fase 1 – Individueel startgesprek waarin met alle betrokkenen in kaart wordt gebracht waar het schoolbestuur tegenaan loopt bij het realiseren van de banenafspraak. 
  • Fase 2 – Maken en uitvoeren van een actieplan. Aan de hand van de inventarisatie vanuit het startgesprek maakt het schoolbestuur met behulp van het projectteam en (indien nodig) andere deskundigen een actieplan dat gericht is op de realisatie van nieuwe banen binnen het schoolbestuur. In deze fase vindt er ook een gesprek plaats met het projectteam en de schoolbesturen in de regio, met als doel om een netwerk op te bouwen en de schoolbesturen met elkaar te verbinden. Hierdoor kan worden samengewerkt ten behoeve van het creëren van nieuwe banen. 
  • Fase 3 – Het actieplan wordt afgerond en het traject afgesloten met een individueel evaluatiegesprek. Door het projectteam wordt de opgedane kennis en ervaring gebundeld en gedeeld met alle schoolbesturen in de regio, hiermee wordt het bereik van Baanbrekers verveelvoudigd. De kennis en ervaring kan ook landelijk gedeeld worden als dat relevant is.