Laatste nieuws rond organisatie onderwijs aan Oekraïense leerlingen

22 juni 2022

De afgelopen weken is er nieuwe informatie en ondersteuning beschikbaar gekomen voor scholen die onderwijs aan Oekraïense leerlingen (willen) bieden. Wij zetten dit voor u op een rij.

Spoedwet en ministeriële regeling

Om de tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor Oekraïense leerlingen ook wettelijk mogelijk te maken heeft het ministerie van OCW een spoedwet ingediend. Deze is al door de Tweede Kamer en wordt nog behandeld in de Eerste Kamer. Concretere uitwerkingen van de spoedwet (in de basis gebaseerd op de eerder verschenen handreiking) worden geregeld in een ministeriële regeling. Deze regeling ligt nu voor aan de Kamer, en de verwachting is dat deze voor het zomerreces behandeld zal zijn. Zodra dit alles definitief is, informeren wij u hierover.

OCW werkt ondertussen aan een update van de handreiking, hierin zullen enkele wijzigingen worden opgenomen. Deze handreiking delen wij ook zodra deze definitief is. 

Format inrichtingsplan tijdelijke onderwijsvoorziening 

Het ministerie van OCW heeft een format gepubliceerd voor het inrichtingsplan voor een tijdelijke onderwijsvoorziening. Aspecten die hierbij aan bod komen zijn het onderwijsprogramma per groep, bevoegdheid personeel, inzet buitenlands personeel, zorgplicht, afstandsonderwijs en uitstroom naar regulier onderwijs. Scholen wordt gevraagd dit format in te vullen en te mailen naar onderwijsvooroekraine@minocw.nl. Het ministerie deelt de informatie met de Inspectie van het Onderwijs.  

Declareren kosten voor huisvesting en/of eerste inrichting onderwijsvoorzieningen 

Schoolbesturen die vanwege de komst van Oekraïense leerlingen kosten hebben gemaakt voor onderwijshuisvesting en/of de eerste inrichting van onderwijsvoorzieningen, kunnen die kosten (tot een bepaald maximum) declareren bij hun gemeente(n). Daarvoor is een regeling in de maak, die naar verwachting in september wordt gepubliceerd. 

Onder de kosten vallen in ieder geval de huur van bestaande gebouwen of noodlokalen en de eerste inrichting. Wanneer scholen zelf onderwijshuisvesting hebben geregeld en daarvoor kosten hebben gemaakt, kunnen zij hierover in gesprek met hun gemeente(n) om dit te verrekenen.

Toelatingsexamens

Eerder informeerden wij u in dit bericht over Oekraïense toelatingsexamens. Jongeren kunnen zich inmiddels zelf registreren voor de toelatingsexamens. Alle informatie over de toelatingsexamens is te vinden op een website van de Oekraïense overheid. Let op: OCW geeft aan dat op deze website een verkeerde locatie voor de examens vermeld is. De toelatingsexamens (NMT) zijn niet in Amsterdam, maar in Rotterdam en Groningen. 

Webinars ‘Onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne

Op 4 en 5 juli organiseert OCW twee webinars rond het bieden van onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne. Deze webinars zijn ook later terug te kijken. Op 4 juli staat het inrichten van een tijdelijke onderwijsvoorziening centraal. Op 5 juli krijgt u algemene informatie over onderwijs aan Oekrainse leerlingen, en antwoorden op de meest gestelde vragen aangereikt.