Landelijk format aanleveren cijfers voor decentrale selectie universiteiten

07 september 2023

Scholieren in het voortgezet onderwijs die in september 2024 starten met hun wetenschappelijke studie moeten hun overgangsrapport van 5 vwo aanleveren. Samen met de Universiteiten van Nederland en de BiOND heeft de VO-raad een format ontwikkeld om de cijfers aan te leveren bij de opleidingen met een selectie.

Door het format gebruiken alle universitaire opleidingen eenzelfde cijferlijst. Dit format is alleen bedoeld voor scholieren die het vwo-curriculum volgen. Het format is niet van toepassing op aspirant-studenten die via een andere route naar de universiteit gaan, zoals een propedeuse uit het hbo, vavo (volwassenonderwijs) of het International Baccalaureate. Aan deze aspirant-studenten wordt gevraagd contact opnemen met de opleiding die ze willen volgen omdat hiervoor maatwerk nodig is.