Lang Leve de Liefde Award voor Kolom Praktijkcollege Noord en Rudolf Steiner College

11 februari 2020

Op 10 februari hebben twee scholen in het voortgezet onderwijs, het Kolom Praktijkonderwijs Noord in Amsterdam en het Rudolf Steiner College in Haarlem, gehoord dat zij deze week de Lang Leve de Liefde Award krijgen uitgereikt. Met deze award zetten Soa Aids Nederland en Rutgers v(s)o- en mbo-scholen in het zonnetje die uitblinken in aandacht voor relaties, seksualiteit, seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid.

Rudolf Steiner College

Op het Rudolf Steiner College - een vrije school voor vwo, havo en vmbo - hebben de thema’s relaties, seksualiteit, seksuele diversiteit, wensen en grenzen al jaren een vaste plek in een doorlopende leerlijn en zijn ze verankerd in het leerplan middels de biologielessen én in de mentoruren. Naast structurele aandacht voor de preventie van seksueel riskant gedrag, is er ook aandacht voor de prettige kanten van seksualiteit. ‘Leerlingen ontwikkelen zich positief op relationeel en seksueel vlak om zo prettige, gewenste, veilige, en gelijkwaardige seksuele relaties aan te kunnen gaan. Het schoolbrede beleid is ook helder omschreven in een beleidsdocument’, aldus de jury. De jury roemt verder de interne samenwerking van de docenten en mentoren die de voorlichtingslessen verzorgen en de bereidheid om hierbij van elkaar te leren. Ook krijgt de GSA-groep een compliment, die zich samen met de leerlingenraad ervoor inzet dat iedereen, dus ook LHBT-leerlingen, zichzelf kan zijn op school.


Bekijk op Seksuelevorming.nl hoe het Rudolf Steiner College seksuele vorming geeft.

Kolom Praktijkcollege Noord

Kolom Praktijkcollege Noord in Amsterdam is een vo-school voor leerlingen die moeite hebben met leren en een leerachterstand hebben. Naast praktische vakken is er veel aandacht voor sociale vaardigheden, inzet en zelfstandigheid. Het thema ‘Relaties en seksualiteit’ heeft in alle leerjaren een structurele plek middels een doorlopende leerlijn. De leerlingen leren dat zij een eigen keuze hebben, en dat zij respect hebben voor elkaar. Eén van de Gouden Schoolregels, die overal zichtbaar zijn in de school, is dan ook ‘Iedereen is even mooi anders’. Ook is er een goede samenwerking tussen de GGD en de school; de GGD verzorgt trainingen voor docenten en adviseert en informeert de school over Gezond School-beleid.

‘Met de bekroning willen we tot uitdrukking brengen dat Kolom Praktijkcollege Noord een school is waar leerlingen gezonde keuzes kunnen leren maken in hun relationele en seksuele gedrag, doordat het thema seksualiteit en seksuele gezondheid structureel is ingebed in educatie, verankerd is in beleid, er een adequate signalering en opvang is en er intensief wordt samengewerkt met de GGD’, aldus de jury.


Bekijk op Seksuelevorming.nl hoe Kolom Praktijkcollege Noord seksuele vorming geeft.

Aanmoedigingsprijzen en eervolle vermelding

De jury heeft daarnaast een aanmoedigingsprijs toegekend aan het Twents Carmel College, locatie De Thij (Oldenzaal), praktijkschool de Pijler (Den Helder) en het Emaus College (Ermelo). Ook kreeg het Clusius College Schagen een eervolle vermelding. ‘Deze scholen laten zien dat ze weliswaar nog niet aan alle criteria voldoen, maar al wel op verschillende aspecten uitblinken als het gaat om het bevorderen van de seksuele gezondheid van hun leerlingen’, aldus de jury.

Week van de Liefde

De winnaars van de Lang Leve de Liefde Award zijn bekendgemaakt tijdens de Week van de Liefde, die Rutgers en Soa Aids Nederland rond Valentijnsdag organiseren. Met de week en de award hopen zij scholen te inspireren en ondersteunen in hun (wettelijke verplichte) taak om op een goede manier aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Uit onder meer een recent onderzoek van EenVandaag komt naar voren dat voor veel scholen nog verbeteringen mogelijk zijn op dit vlak. De voorbeelden van de winnende scholen kunnen als inspiratie dienen om zelf met deze thema's aan de slag te gaan.

Zie ook de pagina 'Praktijk & ondersteuning rond sexting, seksuele relaties en seksuele diversiteit'.