Leden gezocht voor nieuwe themacommissie bestuurlijke samenwerking

09 november 2022

De VO-raad start een nieuwe themacommissie over bestuurlijke samenwerking. De VO-raad nodigt bestuurders en schoolleiders van harte uit zich voor het lidmaatschap van deze themacommissie aan te melden.

De themacommissie bestuurlijke samenwerking adviseert het bestuur van de VO-raad, gevraagd en ongevraagd, over hoe bestuurlijke samenwerking kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Dit advies kan gericht zijn op in te nemen standpunten en het te voeren beleid. Binnen de themacommissie worden actuele vraagstukken besproken, waarbij de inhoud van de samenwerking kan verschillen. Het betreft alle vormen van bestuurlijke samenwerking, maar in de praktijk zal regionaal georganiseerde samenwerking 80% van de agenda uitmaken. Het kan echter ook landelijke samenwerking of samenwerking op een bepaald onderwerp betreffen. Belangrijke vraagstukken hierbij zijn: Wat hebben we (nog meer) nodig om samenwerking in de sector te stimuleren? En: hoe gaan we daarbij om met regionale verschillen? Denk aan Randstad versus andere landsdelen, krimp versus groei, grote versus kleine besturen.

De themacommissie komt vier tot zes keer per jaar bijeen. Als lid van een van de themacommissies van de VO-raad zit u zo dicht bij het vuur wat betreft actuele beleidsontwikkelingen en kunt u uw inbreng leveren bij de standpuntbepaling van de vereniging. Wij roepen zowel bestuurders als schoolleiders die speciale belangstelling en/of betrokkenheid hebben met bestuurlijke samenwerking om te reageren. Bij de werving wordt nadrukkelijk gekeken naar een goede verdeling over het land, schoolgrootte en ervaring vanuit verschillende vraagstukken.

Op de webpagina Themacommissies is meer informatie te vinden over de taakstelling en samenstelling van de huidige themacommissies. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door uw CV en korte motivatie vóór 1 januari 2023 te sturen aan Eva van Cooten via evavancooten@vo-raad.nl.