Leden stemmen in met onderhandelaarsakkoord cao

05 juli 2018

Met een meerderheid van ruim 80% van de uitgebrachte stemmen hebben de leden van de VO-raad goedkeuring gegeven aan het bereikte onderhandelaarsakkoord over de cao. Ook de achterbannen van de onderwijsbonden hebben ingestemd. Daarmee is er definitief overeenstemming bereikt over de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs met een ingangsdatum van 1 juni 2018.

In de nieuwe cao zijn onder andere afspraken gemaakt over loonsverhogingen in 2018 en 2019 en over de aanpak van werkdruk en het creëren van ontwikkeltijd voor leraren. Voor dit laatste zullen cao-partijen ondersteuning organiseren om de beweging naar ontwikkeltijd op de scholen mogelijk te maken. Ook hebben cao-partijen afgesproken een gezamenlijke lobby te voeren voor extra investeringen door het kabinet voor het realiseren van ontwikkeltijd.