Ledenenquête krimp & regionale samenwerking geeft waardevol inzicht

26 juni 2019

In het kader van het project 'Regionale samenwerking' is in maart jl. een ledenenquête uitgezet onder vo-besturen die de komende 10 jaar te maken krijgen met tenminste 10% krimp (DUO-prognoses). Van de 192 benaderde bestuurders hebben er 101 de enquête volledig ingevuld. Dat leverde een aantal belangrijke inzichten en conclusies op.

Beweging in de sector

Er gebeurt in de sector al veel. Ongeveer een derde van de bestuurders geeft aan dat er in het kader van leerlingendaling al een scholenfusie, sluiting van een school, afdeling of nevenvestiging of een overdracht van een school aan een ander bestuur heeft plaatsgevonden. En ongeveer een kwart van de respondenten geeft aan dat een dergelijke verandering aanstaande is. Ook vinden de meeste bestuurders leerlingendaling een ‘belangrijk onderwerp’ voor hun schoolbestuur; leerlingendaling staat op de agenda. Ruim de helft van de respondenten stelt bereid te zijn onderwijsaanbod in te leveren als dit ten goede komt aan het onderwijsaanbod in de regio. Toch geven ook nog 4 op de 10 bestuurders aan, meer leerlingen aan te willen trekken door profilering.

Voorbereiding op leerlingendaling

Gemiddeld (over alle BRIN-nummers), waarderen de vo-besturen de voorbereiding van hun school op leerlingendaling met een 6,9. Tegelijkertijd wordt bij een zesde van de scholen de voorbereiding ‘onvoldoende’ beoordeeld. De samenwerking in de regio in het kader van leerlingendaling krijgt gemiddeld een 6,5; en in een kwart van de gevallen een ‘onvoldoende’.

Ledenadviseurs

De ledenadviseurs krimp & regionale samenwerking denken graag met u mee over oplossingsrichtingen en te nemen stappen.