Lerarencollectief wil in gesprek met Slob over beroepsorganisatie

02 mei 2019

Het lerarencollectief - bestaande uit René Kneyber (docent, columnist bij dagblad Trouw en lid van de Onderwijsraad), Jan van de Ven en Thijs Roovers (oud-voormannen van PO in Actie) - wil in gesprek met minister Slob over hun plan om op 1 januari 2020 een nieuwe beroepsvereniging voor en door leraren te lanceren.

Om te verkennen of er voldoende draagvlak bestaat voor een dergelijke beroepsorganisatie (voor po, vo, mbo, pro en (v)so), werd als eerste doel gesteld om voor 1 juni 2019 ten minste 10.000 steunbetuigingen binnen te halen. Op 25 april werd dit aantal behaald. De initiatiefnemers willen nu verder gaan werken aan de vorming van de beroepsorganisatie, en met de minister kijken naar de mogelijkheid voor organisatorische en financiële ondersteuning hierbij.

Minister Slob gaf eerder aan - na het uiteenvallen van de Onderwijscoöperatie en het in de ijskast plaatsen van het lerarenregister - dat leraren nu de handschoen moesten oppakken en nodigde de beroepsgroep uit om onder eigen regie en eigen voorwaarden te bouwen aan een sterke beroepsorganisatie. Met hun initiatief geeft het lerarencollectief hier gehoor aan. Beoogde doelen van de nieuwe beroepsvereniging zijn onder meer het ontwikkelen van een beroepsstandaard, een ethische code, goede nascholing en het ‘etaleren van beroepstrots’.

De VO-raad is benieuwd hoe de beroepsgroepvorming van leraren verder vorm krijgt. In het Actieplan ‘Naar een aantrekkelijk lerarenberoep’ (2016) hebben we gepleit voor een sterke en representatieve beroepsgroep die daadwerkelijk kan optreden als vertegenwoordiger van leraren als het gaat om beroepskwaliteit en onderwijs. We volgen de verdere stappen rond het initiatief van het lerarencollectief met interesse.

Op 29 april stond in Trouw een interview met Jan van de Ven over de plannen voor de nieuwe beroepsvereniging. Let op: u kunt via de website van Trouw per maand maximaal 5 artikelen kosteloos lezen.