Licentie vereist bij vertonen van bepaalde films op school

21 maart 2024

Binnen de Auteurswet geldt een vrijstelling voor het aanschaffen van een licentie voor vertoning van (video)films en filmwerken (documentaires, series en clips) in het kader van het geven van wettelijk onderwijs. De vertoning dient dan wel met vermelding van titel vooraf in het onderwijsplan te zijn opgenomen. Voor alle overige vertoningen geldt de wettelijke verplichting tot het aanschaffen van een licentie.

Voor het vertonen van (video)films en filmwerken (documentaires, series en clips) in het openbaar is op grond van de Auteurswet toestemming nodig van de maker hiervan. Ook scholen hebben die toestemming nodig. Voor het vertonen van films voor ontspanning is een licentie vereist. Scholen wordt opgeroepen na te gaan of zij al een licentie hebben of nodig hebben. FilmService behartigt de belangen van de meeste filmrechthebbenden en verleent organisaties namens hen de vereiste toestemming.

De VO-raad heeft over de licenties afspraken gemaakt met FilmService.

  • De jaarlijkse licentievergoeding bedraagt 250 euro per locatie (exclusief btw).
  • Er is geen limiet aan het aantal films dat per jaar gekeken mag worden.
  • Het betreft het vertonen van filmwerken buiten het lesprogramma, en het vertonen van fragmenten uit films voor educatie.
  • De licentie wordt afgegeven per schoollocatie.
  • Leden van de VO-raad die met de juiste vertoningslicentie(s) ontvangen 5% aanmeldkorting op de jaarlijkse factuur.
     

 Aanmelden

Kijk voor meer informatie op de website Filmservice.nl. Bij vrijwillige aanmelding bij FilmService ontvangt de school 5% aanmeldkorting. Daarnaast kunnen leden van de VO-raad contact opnemen met de Juridische Helpdesk van de VO-raad.