Lichte daling van de pensioenpremie 2024 verwacht

12 juli 2023

ABP verwacht dat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2024 daalt van 27,9% naar 27,0%. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is sectorafhankelijk en blijft naar verwachting gemiddeld op 0,73%-punt. De werkgever betaalt 70% en de werknemer 30% van deze premies.

Prognose

ABP heeft de prognose voor de pensioenpremies in 2024 bekend gemaakt. In 2020 kwam het ABP-bestuur tot het besluit om de premie in 3 jaar stapsgewijs te verhogen. Hierbij is op verzoek van sociale partners vanuit de overheids- en onderwijssectoren gekeken naar manieren om de premie zo stabiel mogelijk te houden in deze jaren. Daarvoor was een verschuiving nodig van 0,9%-punt uit 2022 naar 2023. Deze 0,9%-punt vervalt per 2024 waardoor een daling van het premiepercentage voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen wordt verwacht in 2024.

Definitieve premie in het najaar

Het definitieve percentage pensioenpremie voor 2024 wordt eind november door het ABP-bestuur vastgesteld.