Lichtere verantwoording voor subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

18 december 2020

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om aangevraagde subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 te verantwoorden onder het lichtere verantwoordingsregime (Model G, onderdeel 1, van de jaarverslaglegging). Dit geldt voor de subsidie die in verschillende tijdvakken in 2020 kon worden aangevraagd.

Het lichtere regime gold al voor bedragen tot €125.000 maar met de motie van Van Meenen (D66) en Westerveld (GroenLinks) vallen bedragen hierboven onder het regime. Begin 2021 zal hiervoor een wijzigingsregeling worden gepubliceerd.

De verantwoording van ontvangen middelen van de op 17 december 2020 gepubliceerde subsidieregeling ‘Extra hulp in de klas’ valt ook onder het lichtere verantwoordingsregime.