Longread over leerlingendaling vo: informatie en inspiratie

23 april 2018

Het is belangrijk dat schoolbesturen maatregelen treffen om de gevolgen van leerlingendaling tegen te gaan. Maar wat kan je doen, hoe pak je dit aan en welke ondersteuning is beschikbaar? In een nieuwe longread op de website leerlingendaling.nl vinden schoolbestuurders uitgebreide informatie en inspiratie.

In de longread staat informatie over de oorzaken van leerlingendaling en de gevolgen daarvan voor scholen en regio’s. Daarnaast wordt ingegaan op mogelijke oplossingen. Er staan praktijkverhalen in van het primair onderwijs, dat al veel langer met krimp te maken heeft, en accountmanagers van OCW vertellen welke hulp het ministerie schoolbesturen kan bieden. De talloze praktijkvoorbeelden laten zien wat er al gebeurt om de gevolgen van leerlingendaling tegen te gaan: van samenwerkingen aangaan met het bedrijfsleven of het po tot het aanbieden van afstandsonderwijs.

Tijd voor actie

De VO-raad, PO-Raad en OCW willen met de longread benadrukken dat het tijd is voor actie. ‘De verantwoordelijkheid van het schoolbestuur houdt niet op bij het hek van de school, in de regio moet het gebeuren. Dat er scholen zijn die met de rug naar elkaar toestaan is niet langer aanvaardbaar en in strijd met de publieke opdracht die we met elkaar hebben’, aldus VO-raad-voorzitter Paul Rosenmöller in zijn speech op het VO-congres 2018.

Lees de longread 'Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs'