LOWAN publiceert handreiking ‘Burgerschap op de ISK'

28 maart 2024

LOWAN-vo heeft een handreiking gepubliceerd die Internationale Schakelklassen kan helpen om de recent gepubliceerde conceptkerndoelen voor burgerschap te vertalen naar de context van de ISK’s.

ISK’s kennen net als reguliere vo-scholen een wettelijke burgerschapsopdracht. Deze opdracht vormt een rode draad binnen het nieuwkomersonderwijs; een van de belangrijkste doelen van dit onderwijs is om leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de Nederlandse maatschappij.

De recent gepubliceerde conceptkerndoelen voor burgerschap bieden een leidraad voor het invullen van deze burgerschapsopdracht. Echter, hierbij kan niet een-op-een gebruik worden gemaakt van de conceptkerndoelen en aanpakken voor het reguliere vo, omdat deze uitgaan van een paradigma dat voor veel jongeren uit niet-Westerse samenlevingen nieuw is, opgebouwde voorkennis in het po en een taalniveau dat niet aansluit bij jongeren die nog Nederlands aan het leren zijn.

De handreiking van LOWAN helpt ISK’s de vertaalslag te maken naar de context van de ISK. De handreiking biedt een visie op burgerschap binnen de ISK, die ISK’s kunnen gebruiken om tot een eigen visie te komen. Per kerndoel kan vervolgens worden aangegeven hoe de school hier invulling aan wil geven, waarbij wordt verwezen naar inspiratielessen en activiteiten die bruikbaar zijn voor ISK’s.

 

Community: breng en haal lessen en activiteiten
​Binnen de community van LOWAN-vo gaat een groep ISK-docenten aan de slag met de concrete invulling van lesmaterialen en activiteiten burgerschap. ISK-docenten kunnen aan deze groep deelnemen om bijdragen te leveren en inspiratie op te doen.