Meer ruimte voor doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

17 januari 2019

De overheid startte op 17 januari 2019 de internetconsultatie voor het wetsvoorstel Doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs). Dit wetsvoorstel maakt het voor vmbo- en mboscholen vanaf 2020 eenvoudiger om een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma te ontwikkelen en aan te bieden. Een vmbo-school en mbo-instelling bepalen samen welke doorlopende leerroutes zij aanbieden.

Na de voorloper VM2, kregen vmbo-scholen en mbo-instellingen sinds het schooljaar 2014/2015 binnen het experiment "Vakmanschap- en beroepsroutes" al meer ruimte om samen te werken en op alle niveaus doorlopende leerroutes in te richten. Het wetsvoorstel maakt de samenwerking nu structureel mogelijk.

Meer ruimte om routes vorm te geven

Een doorlopende leerroute bestaat uit een vmbo-profiel en een aanverwant mbo-opleidingsdomein of een aanverwante mbo-kwalificatie. Bijvoorbeeld het profiel Zorg & Welzijn in de basisberoepsgerichte leerweg geïntegreerd met het domein Helpende Zorg & Welzijn mbo niveau 2. Het wetsvoorstel regelt dat scholen meer ruimte krijgen om deze routes gezamenlijk vorm te geven. Zo wordt het mogelijk om met één docententeam het onderwijsprogramma te verzorgen, geldt er één studieduur en onderwijstijd voor de gehele doorlopende leerroute en mogen jongeren in een doorlopende leerroute het vmbo-examen in de eerste drie jaren van de doorlopende leerroute afleggen. Voor de doorlopende route vmbo-basisberoepsopleiding naar mbo 2 wordt bovendien de mogelijkheid geboden om de vmbo- examens achterwege te laten. Het behalen van het vmbo-bb diploma is dan niet langer verplicht om een mbo-diploma op niveau 2 te kunnen behalen.

Sterk beroepsonderwijs

Het wetsvoorstel is onderdeel van het programma Sterk Beroepsonderwijs, dat zich richt op intensieve regionale samenwerking tussen vmbo-mbo scholen. Het doel is om het beroepsonderwijs in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt sterk te houden. De MBO Raad en VO-raad faciliteren de scholen bij de uitvoering van Sterk Beroepsonderwijs en waren nauw betrokken bij de totstandkoming van het wetsvoorstel.

Internetconsultatie

Als u wilt reageren op het wetsvoorstel, dan kan dat tot 14 februari 2019 via internetconsultatie.nl/sterkberoepsonderwijs