Meerderheid Kamer wil einde aan ouderverklaringen afwijzing homoseksualiteit

18 november 2020

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde 17 november voor een motie om met spoed een einde te maken aan verklaringen die sommige scholen aan ouders vragen om te ondertekenen, waarin zij homoseksualiteit afwijzen. Ook vindt een meerderheid van de Kamer dat leerlingen die de grondslag van een school respecteren niet geweigerd mogen worden. De moties werden ingediend na de debatten over burgerschapsonderwijs (9 november) en integratie en maatschappelijke samenhang (12 november).

Het initiatief voor deze moties werd genomen door SP-Kamerleden Peter Kwint en Jasper van Dijk. In Kwints motie wordt het kabinet opgeroepen om met spoed een einde te maken aan de verklaringen die ouders moeten tekenen voor toelating van hun kinderen op een school, en waarin zij homoseksualiteit afwijzen. De Kamerleden vinden dit haaks staan op de burgerschapsopdracht die scholen hebben. Alleen de SGP stemde tegen deze motie. 

De Kamer nam meer moties aan met betrekking tot de burgerschapsopdracht van scholen in het funderend onderwijs. Een greep daaruit: 

  • Het kabinet wordt gevraagd met betrokken partijen in overleg te gaan om het vak geschiedenis en staatsinrichting en/of maatschappijleer/maatschappijkunde in het voortgezet onderwijs over meerdere schooljaren, meerdere uren per week te verplichten. Kamerleden vinden dat de kenniscomponent over democratie en rechtsstaat een sterkere positie moeten krijgen en een volwaardig onderdeel van het examen moet worden;
  • Voor een goede invulling van de burgerschapsopdracht moeten leraren de ruimte hebben om zich te ontwikkelen en professionaliseren binnen het domein burgerschap. Hiervoor moeten zij structureel de juiste hulpmiddelen ter beschikking krijgen en moet gekeken worden of het huidige ondersteuningsaanbod voldoende is en waar nodig aangepast;
  • Lerarenopleidingen en pabo’s zouden leraren-in-opleiding nadrukkelijker handvatten moeten geven voor het bespreken van moeilijke maatschappelijke thema’s in de les én voor het omgaan met gevaarlijk en geradicaliseerd gedachtegoed; 
  • Een duidelijk toezichtskader met betrekking tot de burgerschapsopdacht ontbreekt nog, de Kamer wil dat het kabinet dat in samenwerking met de Inspectie en het onderwijsveld opstelt.


Alle ingediende moties kunt u vinden bij de stukken van het Wetgevingsoverleg Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs, agendapunt 7.