Meerderheid Tweede Kamer wil fusietoets afschaffen

06 september 2019

De Tweede Kamer zal volgende week in meerderheid stemmen voor afschaffing van de fusietoets. Dat bleek tijdens de behandeling in de Kamer op 5 september 2019 over het voorstel van minister Slob om de toets te schrappen.

Coalitiepartijen vinden dat de fusietoets geen effectief instrument is en schaalvergroting dan ook niet heeft tegengehouden. Wel zit de toets oplossingen in krimpgebieden in de weg. GroenLinks, PvdA en de SP zijn niet op voorhand voorstander van afschaffing, omdat ze vinden dat dan schaalvergroting in de hand wordt gewerkt. Kamerlid Kwint (SP) had het in zijn inbreng veelvuldig over grote leasebakken van onderwijsbestuurders. CDA-kamerlid Michel Rog vroeg hem naar concrete voorbeelden in het funderend onderwijs, die Kwint niet wist op te noemen (zijn voorbeeld was een mbo). Rog haalde OMO als positief voorbeeld aan.

Tijdens het overleg werd een aantal amendementen en moties ingediend, volgende week wordt er over de amendementen, het wetsvoorstel en de moties gestemd.